Energiaa harakoille?

Julkaisu - joulukuu 13, 2007
Rakentaminen on Suomessa energiaa tuhlaavaa. Greenpeacen raportti selvittää mikä on energiatehokkaan rakentamisen tilanne Suomessa vuoden 2007 lopussa. Samalla se esittää parannusehdotuksia miten asianlaita saataisiin korjattua.

Download document

Executive summary: Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Rakennusten lämmitys ja sähkön käyttö muodostavat lähes kolmanneksen Suomen energiankulutuksesta. Rakennusalan yritysten toimintatavat ovat Suomessa reilusti jäljessä matalaenergiarakentamisen kehityksestä. Myös asuntojen peruskorjaamisessa jätetään käyttämättä valtavat mahdollisuudet energian tarpeen vähentämiseen. Valtion voimakas ohjaus matalaenergiarakentamiseen voisi leikata rakennusten lämmityksestä aiheutuvat ilmastopäästöt murto-osaan nykyisestä seuraavien 30 vuoden aikana. Tämä olisi niin asunnon ostajien, rakennusalan kuin ilmastonkin etu.