Euroopan parlamentti ei lopettanut ruuan polttoa moottoreissa

Lehdistötiedote - syyskuu 11, 2013
Euroopan parlamentissa äänestettiin tänään lakiehdotuksesta, jonka tarkoitus on estää biopolttoaineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ruokaturvalle. Äänestystulos oli ristiriitainen. Viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet todettiin haitallisiksi, mutta niiden käyttöä ei estetty. Biopolttoaineiden epäsuorat maankäytön muutoksista johtuvat päästöt otetaan huomioon vuodesta 2020 alkaen.

Palmuöljyplantaasi © Markus MautheViljelykasvipohjaisille – kuten palmuöljystä valmistetuille - biopolttoaineille asetettiin äänestyksessä katto. Kun jäsenmaat täyttävät velvoitettaan uusiutuvan energian käytöstä liikenteessä, viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet saavat kattaa enintään kuusi prosenttia liikenteen energian kulutuksesta, mikä mahdollistaa lisäyksen nykytasoon. Näin ollen jäsenmaat voivat vielä kasvattaa ruokatuotannon kanssa kilpailevien biopolttoaineiden käyttöä, ja ilmoittaa sen uusiutuvan energian käyttönä.

”Pahimmillaan ruokatuotannon kanssa kilpailevat biopolttoaineet lisäävät päästöjä öljystä tehtyyn bensiiniin ja dieseliin verrattuna. Lisäksi niiden viljely johtaa sademetsien raivaamiseen ja vaarantaa maailman ruokaturvaa. On pettymys, että parlamentti jätti asian puolitiehen, eikä tehnyt loppua ruuan polttamisesta moottoreissa”, Greenpeacen biopolttoainevastaava Sini Harkki sanoo.

Euroopan parlamentti kuitenkin äänesti myös sen puolesta, että vuodesta 2020 otetaan huomioon biopolttoaineiden kaikki päästöt, myös epäsuorat päästöt, jotka syntyvät kun biopolttoaineisiin käytettyä viljelypinta-alaa on korvattava uudella viljelyalalla ruuan tuottamiseksi (= indirect land use change, ILUC). Päästölaskenta toteutettaisiin polttoaineiden laatudirektiivissä, mutta ei uusiutuvan energian direktiivissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jäsenmaiden ei tarvitse ottaa huomioon kaikkia päästöjä toteuttaessaan velvoitteitaan käyttää uusiutuvaa energiaa, mutta polttoaineen jakelijoille tulee voimakas kannustin käyttää aidosti vähäpäästöisimpiä biopolttoaineita.

”Euroopan parlamentti haluaa ottaa epäsuorat maankäyttövaikutukset huomioon vasta vuonna 2020, vaikka aivan hyvin ne voisi ottaa huomioon jo nyt. Ruuan - kuten palmuöljyn – käytöstä raaka-aineena on päästävä eroon nopeasti, jos metsäkato halutaan pysäyttää. Pettymys on myös asian lopullisen käsittelyn lykkääntyminen jopa vuoteen 2015”, Harkki jatkaa.

”Parlamentin äänestystulos on ristiriitainen. Yhtäältä myönnetään, että viljelykasvipohjaiset biopolttoaineet ovat haitallisia, mutta liian korkea kuuden prosentin katto sallii niiden käytön kasvattamisen.”

”Euroopan unionin jäsenmaiden on varmistettava, että biopolttoaineista poistetaan huonoimmat vaihtoehdot, jotta kestävämmät jäte- ja tähdepohjaiset biopolttoaineet pääsevät markkinoille”, Harkki sanoo.

Taustatietoa Euroopan unionin biopolttoainepolitiikasta

Lisätietoja:
Biopolttoainevastaava Sini Harkki, puhelin 050 582 1107
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202