Greenpeace tuomitsee Keljonlahden kivihiili-investoinnit

Lehdistötiedote - joulukuu 27, 2012
Ympäristöjärjestö Greenpeace tuomitsee jyrkästi Jyväskylän Energian suunnitelmat muuttaa Keljonlahden voimala kivihiilen polttoon sopivaksi. On edesvastuutonta edes harkita investointeja kivihiileen, kun ilmastopäästöjä on rajoitettava kaikin keinoin ilmastonmuutoksen estämiseksi. Kivihiileen investoiminen on myös taloudellisesti lyhytnäköistä.

Hiilen poltto on korvattava uusiutuvalla energialla. © Les Stone / Greenpeace

 
 ”Keljonlahden voimalaitos on surullinen sarja virheitä. Surullisinta on kuitenkin se, että virheistä ei olla opittu mitään. Päästöleikkaukset tiukentuvat, päästökauppa nostaa hiilen polton hintaa merkittävästi ja uudet kansalliset ja kansainväliset lait vaativat energian tuottajalta entistä vähähiilisempää tuotantoa. Tässä tilanteessa Jyväskylän tulisi pyrkiä eroon hiilestä kaikin keinoin”, sanoo Greenpeacen energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen.

Keljonlahden voimalaitos on mahdollista muuttaa myös puupohjaista biopolttoainetta käyttäväksi, mutta tämä vaihtoehto on hylätty kustannuksiin vedoten. Voimalan muuttaminen kivihiiltä polttavaksi maksaisi noin 16 miljoonaa euroa, kun taas voimalan muuttaminen biopolttoainetta käyttäväksi maksaisi noin 50 miljoonaa euroa.

”On äärimmäisen lyhytnäköistä tehdä vuosikymmenien päähän ulottuvia muutoksia vain pelkkien muutostöiden hintaa vertaamalla”, Koskinen toteaa.

”Kivihiili tulee kalliiksi. Se on lisäksi tuontipolttoaine, joten polttoaineeseen käytettävät rahat valuvat ulkomaille. Kotimaiset puupohjaiset biopolttoaineet sen sijaan tuovat taloudellista hyötyä paikallisesti.”

Greenpeace vaatii Jyväskylän Energiaa luopumaan päätöksestään investoida Keljonlahden voimalan kivihiilivalmiuteen. “Jyväskylän seudun sähköllä ja kaukolämmöllä ei saa kiihdyttää ilmastonmuutosta, kun uusiutuvaa energiaa on Keski-Suomesta saatavissa”, Koskinen sanoo.

Lisätietoja:
Energiakampanjoitsija Kaisa-Reeta Koskinen, Greenpeace, puhelin 040 764 1012
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, Greenpeace, puhelin 050 369 6202