Talvivaarasta virtaa voimakkaasti emäksistä vettä

Lehdistötiedote - marraskuu 29, 2012
Greenpeacen vapaaehtoiset ovat parhaillaan ottamassa vesinäytteitä Sotkamossa Talvivaaran maastossa. Uusien mittausten tulokset saadaan ensi viikolla. Mittaushetkellä tänään torstaina havaittiin, että kaivokselta pohjoiseen Oulujoen vesistöön virtaava vesi on pohjoiseen Kuusilampeen tullessaan poikkeuksellisen emäksistä, veden pH on yli 11.

Näytteenottoa pohjoiselta vuotokohdalta Talvivaaran kaivoksella 2012 marraskuun 9. päivänä.

 
Talvivaarasta virtaava vesi on erittäin emäksistä. Jos veden pH ylittää 11,5, siitä tulee syövyttävää. Greenpeace otti Talvivaarasta vesinäytteitä aiemmin marraskuun 9. päivänä. Tuolloin pohjoiseen Kuusilampeen virtaava vesi oli lievästi hapanta, pH 5,5.

”Jo julkisuudessakin nähtyjen tietojen mukaan bioliuotuksen vesikierto ei näytä Talvivaarassa olevan hallinnassa. Nyt kaivosalueen hallitsemattomia vesimassoja yritetään neutraloida, mutta samalla lasketaan ympäristöä entisestään tuhoavia päästöjä. Pelkästään rajut pH:n muutokset aiheuttavat haittoja vesistössä”, sanoo Greenpeacen kampanjoitsija Kaisa-Reeta Koskinen.

 

Marraskuun 9. päivänä otettujen näytteiden tulokset

Lisätietoja:
Kampanjoitsija Kaisa-Reeta Koskinen, puhelin 040 764 1012
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202