Historiallinen ilmastokokous käynnistyy Montrealissa

Kioton pöytäkirja otettava uusien neuvottelujen pohjaksi

Lehdistötiedote - marraskuu 28, 2005
Jo etukäteen historialliseksi luonnehdittu YK:n ilmastokokous alkaa tänään Montrealissa. Kioton pöytäkirjan ensimmäisen osapuolikokouksen odotetaan käynnistävän neuvottelut siitä, miten valtiot vastaavat ilmastonmuutoksen haasteeseen vuoden 2012 jälkeen, pöytäkirjan ensimmäisen sitoumuskauden päätyttyä.

Jo etukäteen historialliseksi luonnehdittu YK:n ilmastokokous alkaa tänään Montrealissa. Kioton pöytäkirjan ensimmäisen osapuolikokouksen odotetaan käynnistävän neuvottelut siitä, miten valtiot vastaavat ilmastonmuutoksen haasteeseen vuoden 2012 jälkeen, pöytäkirjan ensimmäisen sitoumuskauden päätyttyä.

- Vuosi 2012 saattaa kuulostaa kaukaiselta. Käytännössä neuvotteluihin on kuitenkin vain kolme vuotta aikaa, sillä uuden sopimuksen ratifiointi vie oman aikansa. Neuvottelujen onnistuminen tai epäonnistuminen ratkaisee pitkälti, voidaanko ilmastonmuutoksen pahimmat uhkakuvat torjua, sillä aika on loppumassa kesken, totesi Greenpeacen energiakampanjavastaava Kaisa Kosonen.

- On erittäin tärkeää, että uusille neuvotteluille sovitaan Montrealissa mahdollisimman tarkka aikataulu ja sisältö. Valtioiden ja yritysten on voitava luottaa siihen, että uusi sopimus astuu voimaan välittomästi Kioton kauden päätyttyä, Maan ystävien ilmastokampanjavastaava Lauri Myllyvirta jatkoi.

Ympäristöjärjestöjen mukaan ainoa näköpiirissä oleva vaihtoehto, jolla ilmastonmuutoksen vakavimpia seurauksia voidaan välttää on sitovista päästövähennyksistä sopiminen. [1] Yhdysvaltojen ajama ja Suomessa mm. Elinkeinoelämän keskusliiton tukema vapaaehtoiseen teknologian kehittämiseen perustuva sopimus vain sinetöisi päästöjen kasvun jatkumisen.

Ratkaisevaa tulevien neuvottelujen onnistumisen kannalta onkin, aloitetaanko ne YK:n ilmastosopimuksen vai Kioton pöytäkirjan pohjalta. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa lähtökohtana olisivat sitovat päästövähennykset eikä Yhdysvalloilla olisi mahdollisuutta sabotoida neuvotteluja.

Monet suuret kehitysmaat ovat sanoneet pitävänsä Kioton mallin jatkumista hyvin tärkeänä, sillä uusista sitovista tavoitteista luopuminen ottaisi ilmat ulos koko YK:n ilmastosopimuksesta ja siten rahoituksesta ilmastotoimille kehitysmaissa.

- Yhdysvalloille tulee varata mahdollisuus liittyä sopimukseen, mutta neuvotteluja ei missään nimessä tule käydä Bushin hallinnon ehdoilla. Jos Montrealin kokouksen lopputulos muotoutuu sellaiseksi, että Bushkin voi allekirjoittaa sen, kokousta voidaan pitää täysin epäonnistuneena, linjasi Tuuli Kaskinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

1 : Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskunnan koskaan kohtaama ympäristöuhka. Jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja metsien tuhoamista ei vähennetä murto-osaan nykyisestä, uhkaavat äärimmäiset sääilmiöt, nälkä ja vesipula sekä merenpinnan nousu miljardien ihmisten toimeentuloa ja henkeä. Maailman keskilämpötilan nousu teollistumista edeltäneeseen aikaan verrattuna on rajoitettava alle 2 asteeseen, jotta suurimmat uhat voitaisiin välttää.

Tagit