IPCC:n raportin mukaan vain muutama vuosi aikaa kääntää päästöt laskuun

Lehdistötiedote - marraskuu 17, 2007
Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tänään julkistama yhteenvetoraportti on julkaisu, joka jokaisen poliitikon Suomessakin on luettava. Samalla, kun raportti ennustaa ilmaston lämpenemisen äärimmäisen vakavia ja peruuttamattomia seurauksia, se luo myös toivoa siitä, että ihmiskunnalla on yhä mahdollisuus estää uhkakuvien toteutumista. Teknologia on pääosin olemassa, eivätkä toimenpiteet ole kohtuuttoman kalliita. Aikaa on kuitenkin hyvin vähän.

Greenpeace muistutti Valenciassa ajan käyvän vähiin jos ilmastonmuutosta aiotaan torjua.

- IPCC:n raportin viesti on hälyttävä. Elämme ratkaisevia vuosia. Jos haluamme estää mannerjäiden sulamisen ja Amatsonin sademetsien tuhoutumisen sekä hillitä äärimmäisiä sääilmiöitä, vakavia ongelmia ruuantuotannossa, vesipulaa ja paisuvia ympäristöpakolaisten virtoja, on pyrittävä erittäin alhaisiin pitoisuustasoihin. Käytännössä maailman päästöjen kasvu olisi taitettava laskuun vuoteen 2015 mennessä, sanoo Greenpeacen ilmastokampanjavastaava Kaisa Kosonen.

- Sen jälkeen päästöjen on laskettava murto-osaan nykyisestä vuosisadan puoliväliin mennessä, Kosonen jatkaa.

Joulukuussa Balilla käynnistettävä kahden vuoden neuvottelukierros Kioton pöytäkirjan uudesta sitoumuskaudesta on yksi kansainvälisen politiikan suurimmista haasteista tähän mennessä.

- Olemme risteyskohdassa. Joko jatkamme nykyistä kehitystä, joka johtaa ilmastokatastrofeihin, tai alamme nopeassa tahdissa tehostaa energiankulutustamme, korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä, ja lopetamme metsien hävityksen. Nyt meillä on vielä kaikki mahdollisuudet valita tämä toinen tie, kymmenen vuoden päästä valinnan mahdollisuutta ei enää ole, toteaa Kosonen.

Rinta rinnan kansainvälisen prosessin kanssa maailman valtiot, Suomi mukaan lukien, valmistelevat omia ilmasto-ohjelmiaan.

- Lämpenemisen rajoittaminen alle vaarallisena pidetyn kahden asteen rajan (1) edellyttää Suomen kaltaisilta mailta IPCC:n arvion mukaan yli 25 - 40 prosentin päästövähennyksiä (2, 3) vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä  on otettava Suomen ilmastostrategian lähtökohdaksi. Tavoite on kotimaisen tutkimuksen mukaan saavutettavissa esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä, toteaa Kosonen.

Yksi IPCC:n yhteenvetoraportin pääkirjoittajista on tutkija Bill (William) Hare, joka on ollut Greenpeace Internationalin ilmastokampanjan avainhenkilö vuodesta 1992. Hän on yksi IPCC:n lehdistötilaisuudessa läsnä olevista 20 haastateltavasta, edustaen kolmatta työryhmää (WG3), joka käsitteli ilmastonmuutoksen torjumista (mitigation). Katso:

http://www.ipcc.ch/pdf/press-ar4/synthesis-report/interview-opportunities-17-november-2007.pdf

VVPR info:

Lisätietoja:
Kaisa Kosonen, ilmastokampanjavastaava, Greenpeace, 050 368 8488
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace, 050 369 6202

Notes:

Lähteet tiedotteessa esitetyille arvioille tarvittavien päästövähennysten aikataulusta ja nopeudesta.

(1) Neljännen arviointiraportin 2. osan kaavio TS.6 ja taulukko TS3 havainnollistavat, että riskit ekosysteemeille alkavat kasvaa huomattavasti, kun lämpötilan nousu ylittää kaksi astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-ts.pdf. Näistä taulukko TS3 on myös yhteenvetoraportissa, koodi Figure SPM.7., http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.doc">http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.doc

(2) Neljännen arviointiraportin 1. osan taulukko TS.5 havainnollistaa, että lämpötilan nousun rajoittaminen kahta astetta pienemmäksi edellyttää pitoisuustason rajoittamista pienemmäksi kuin 450 ppm.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-ts.pdf

(3) Neljännen arviointiraportin 3. osan taulukko SPM5 havainnollistaa, että pitoisuustaso 445 - 490 ppm edellyttäisi päästöjen kääntymistä laskuun viimeistään vuonna 2015, ja vähenemistä 50 - 85 % vuoden 2000 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Koska tämäkin johtaisi pitkällä aikavälillä parhaan arvion mukaan 2 - 2,4 asteen lämpenemiseen, edellyttäisi lämpenemisen rajoittaminen
kahta asetetta pienemmäksi (EU:n tavoitteen mukaan) tätäkin suurempia päästövähennyksiä. Lähitulevaisuudessa tärkeintä on kuitenkin kasvavan päästötrendin kääntäminen laskuun.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-spm.pdf

Taulukko on myös yhteenvedossa, koodi Table SPM.6.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.doc">http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.doc

Nykyiselle teollisuusmaaryhmälle (Annex-I) 450 ppm pitoisuustaso tarkoittaisi 25-40 % päästövähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä tieto on kolmannen osaraportin 13. luvussa, taulukossa BOX 13.7.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter13.pdf