Itämeren uraanikuljetukset rikkovat lakia – ydinvoima lisäriski Itämerelle

Lehdistötiedote - maaliskuu 11, 2008
Radioaktiivista uraanijätettä kuljettava rahtialus M/V Schouwenbank ohittaa Suomenlahdella Helsingin tänään matkallaan Pietariin. Ydinvoimayhtiöt Areva ja Urenco rikkovat lakia kuljettaessaan uraanin rikastusjätettä Itämeren kautta Venäjälle. Greenpeace varoittaa, että ydinvoima aiheuttaa pitkäaikaisen lisäriskin Itämerelle. Ydinvoiman lisääminen kasvattaisi riskejä.

Ydinjätejunia Kapitolovon ratapihalla Leningradin alueella tammikuussa 2008. Heinäkuussa 2006 Greenpeace havaitsi ydinjätevaunujen seisovan matkustajalaitureiden vieressä, niiden säteilyarvo oli moninkertaista verrattuna taustasäteilyyn, ja ne olivat vartioimattomia.

- Ydinvoima voi monella tapaa pahentaa Itämeren tilaa entisestään. Uraani- ja ydinjätekuljetusten lisäksi suunnitelmat korkea-aktiivisen ydinjätteen hautaamisesta Suomen rannikolle sekä uraanikaivosten avaamisesta voivat johtaa Itämeren radioaktiiviseen saastumiseen. Vakavin uhkakuva on korkea-aktiivisen ydinjätteen kulkeutuminen pohjaveden virtauksen mukana Olkiluotoon suunnitellusta ydinjätehaudasta Itämereen, kuvaa Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

Helsingin editse kulkeva 1000 tonnin jätelasti on uraani-fluoriyhdisteen (UF6) muodossa. Kuljetus on vuoden toinen, ja tänä vuonna odotetaan yhteensä puolta tusinaa kuljetusta.

Kuopion yliopiston professori Keith Baverstockin mukaan uraaniheksafluoridi "reagoi hyvin helposti veden kanssa ja tuottaa hydrofluorista happoa, joka on yksi haitallisimmista hapoista, ja se tuottaa uraaniyhdisteitä jotka ovat liukoisia ja hengitettyinä erittäin myrkyllisiä. [...] Tällä materiaalilla täytetyt säiliöt tulipalossa aiheuttaisivat erittäin ikävän vaaratilanteen." (1)

Esimerkiksi laivapalo, laivan uppoaminen tai terrori-isku voisi johtaa jätteen vapautumiseen ilmaan ja veteen.

Radioaktiivisen jätteen dumppaaminen Venäjälle on maan oman lainsäädännön vastaista. Lisäksi ydinvoimayhtiöt toimittavat jätteen säiliöissä, joita ei ole suunniteltu pitkäaikaiseen säilytykseen, vaikka ne varsin hyvin tietävät, että jäte jää usein säiliöihin määrittelemättömäksi ajaksi.

- Satoja tuhansia vuosia vaarallisena pysyvän radioaktiivisen jätteen dumppaaminen Venäjälle osoittaa ydinvoimayhtiöiden halveksuntaa ympäristöä ja venäläisten terveyttä kohtaan. Myös Suomessa toimivien reaktorien polttoaineen rikastuksessa syntynyt jäte päätyy varastoitavaksi ala-arvoisissa olosuhteissa Venäjälle, Myllyvirta muistuttaa.

Arevan radioaktiivista jätettä sisältäneitä junanvaunuja on löytänyt muun muassa Pietarin läheiseltä matkustaja-asemalta. Läheisellä junalaiturilla mitattiin taustasäteilyyn verrattuna moninkertaisia säteilyarvoja. (2)

Lisätietoa verkosta:

Greenpeacen raportti radioaktiivisen jätteen dumppauksesta Euroopasta Venäjälle

Tutkija Kate O'Neillin artikkeli ydinjätekuljetuksista

Köyhdytetyn uraanin kuljetuksissa sattuneita läheltä piti -tilanteita

Yhdysvaltain viranomaisten toimintaohje uraaniheksafluoridiin liittyvissä onnettomuuksissa

Other contacts:

Energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta, puhelin 050 3625981
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202

Notes:

(1) http://yle.fi/mot/kj070514/kasikirjoitus.htm
(2)http://picasaweb.google.ru/Rashid.Alimov/Kapitolovo?authkey=poXICU0rpfU