IEA: Uusiutuva energia ydinvoimaa paljon tärkeämpää

Lehdistötiedote - marraskuu 7, 2006
Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkisti tänään uuden katsauksensa maailman energiajärjestelmän vaihtoehtoisista kehityskuluista. Katsauksen merkittävin muutos viimevuotiseen verrattuna on ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vakavissaan tähtäävän skenaarion lisääminen. IEA on lopulta alkanut ottaa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat realiteetit huomioon arvioissaan.

Vaikuttava näky filippiiniläisestä 25 megawatin tuulipuistosta, jonka omistaa tanskalainen Northwind. Puisto on ensimmäinen laatuaan Kaakkois-Aasiassa. Filippiineistä on muodostumassa alueen johtava tuulienergiavalta, sillä sen lasketaan pystyvän tuottamaan jopa 70 000 MW puhdasta uusiutuvaa energiaa vuodessa. Tuulivoimaturbiinien arvon lasketaan nousevan maailmankaupassa kahdeksasta 80 miljardiin vuoteen 2020 mennessä.

- IEA:n laskelmissa tärkein tapa hillitä ilmastonmuutosta on tehostaa energian käyttöä ja lisätä uusiutuvia energianlähteitä - näiden toimien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on raportissa yhdeksän kertaa suurempi kuin ydinvoiman lisärakentaminen. Raportti esittää yksiselitteisesti, että uusiutuvan energian lisäys sähköntuotannossa on nelinkertainen ydinvoimaan verrattuna. Sen myötä tulevaisuuden kannalta todella merkittävät energiaratkaisut liittyvät energian käytön tehokkuuteen ja siihen, kuinka nopeasti uusiutuvia lisätään, huomauttaa Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

IEA:n "Alternative Scenario" ennakoi ydinvoiman osuudeksi maailman sähköntuotannosta 16 % ja uusiutuvien energialähteiden osuudeksi 26 % vuonna 2030. Samaan aikaan sähkön käytön tehostamisella voidaan kulutusta leikata noin 7 % vertailuskenaarioon nähden.

Raportissa tärkeimmät uusiutuvat energianlähteet ovat tuulivoima, aurinkoenergia, biomassa, vesivoima ja geoterminen energia. Tärkeimpiä tapoja tehostaa energiankäyttöä ovat autojen polttoaineenkulutuksen vähentäminen, tehokkaampien sähkölaitteiden ja teollisuuden moottorien käyttöönotto sekä häviöiden vähentäminen energiantuotannossa.

- Laskelmat varoittavat myös ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen rajusta kasvusta, jos energiajärjestelmää ei ohjata nopeasti pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Raportissa suositellut toimenpiteet, kuten rakennusten ja laitteiden energiankulutusta koskevat standardit, voimakkaat toimet uusiutuvien energianlähteiden edistämiseksi ja vähemmän polttoainetta kuluttavien autojen tuominen markkinoille tulee toteuttaa kiireen vilkkaa, Myllyvirta jatkaa.