WIND WINT

Kolen, aardolie en gas worden ook wel fossiele brandstoffen genoemd. Deze stoffen worden in elektriciteitscentrales verbrand om zo elektriciteit op te wekken. Maar deze fossiele brandstoffen raken op en bij de verbranding hiervan komt CO2 vrij. Daarom is het belangrijk om te kijken naar schonere manieren om elektriciteit op te wekken waarbij dus geen CO2 vrijkomt. 

infographic broeikaseffect

Lees meer over klimaatverandering en de oplossing: schone energie

Met windmolens wek je op een duurzame manier energie op en komen er geen stoffen als CO2 vrij. 

Wist je dat...

Wind turbines on the Story County 1 Energy Center, just north of Colo.  Each turbine has a 1.5-megawatt capacity and contributes to generating electricity for up to 75,000 homes.  The NextEra Energy-owned wind farm has been in operation since 2008.

Er steeds meer windmolens worden geplaatst in Nederland? Deze worden gebruikt om elektriciteit op te wekken uit wind. Ze staan niet alleen op het land, maar ook in zee.

 

Als de wind in de wieken waait gaan ze draaien. Doordat de wieken gaat draaien komt binnen in de windmolen een dynamo in beweging. Deze zet windenergie om in elektriciteit. Net zoals de dynamo op je fiets doet voor je voorlicht.

Wind turbines on the Story County 1 Energy Center, just north of Colo.  Each turbine has a 1.5-megawatt capacity and contributes to generating electricity for up to 75,000 homes.  The NextEra Energy-owned wind farm has been in operation since 2008.

 

windmolenwiek

Windmolens die in Nederland linksom draaien vangen meer wind dan molens die rechtsom draaien. Het puntje van een wiek kan wel 288 km per uur halen!

 

Deze windturbine levert per jaar genoeg stroom op om:

  • 350 sportvelden te verlichten
  • Meer dan 100 kermissen te laten draaien
  • In meer dan 2.000 huizen alle apparaten te laten werken.
Wind turbines