In het regenwoud van Sumatra, een eiland in Indonesië, leeft de Sumatraanse tijger. De Sumatraanse tijger is de kleinste tijgersoort. Een volwassen dier weegt tussen de 100 en 150 kilo en kan in het wild zo’n 15 jaar worden.

 Wist je dat...

Sumantraanse tijger laag De vacht donkeroranje en mannetjes zijn vaak goed te herkennen aan hun opvallende bakkenbaarden. Soms hebben ze zelfs nekmanen net zoals een leeuw.
Je zou denken dat tijgers door de strepen op hun vacht extra opvallen. Maar de strepen werken juist als camouflage tussen de bomen en planten. De tijger heeft de bomen nodig om onzichtbaar te zijn voor zijn prooi en voor jagers. Sumantraanse tijger laag
Sumantraanse tijger laag Er leven nog maar 350 Sumatraanse tijgers in het wild. Waar eerst bos stond, staan nu plantages, boerderijen, wegen en houtkapbedrijven. Het leefgebied van de tijger wordt steeds kleiner waardoor hij te weinig kan jagen. Om voldoende eten te vinden, moet hij steeds verder de bewoonde wereld in. Boeren doden tijgers omdat de tijgers hun vee opeten.

Greenpeace wil het leefgebied van de tijger beschermen. Daarom voeren we campagne voor Sterke bossen.

Freek Vonk zoekt de Sumatraanse tijger.