Λιθανθρακικός σταθμός ισχύος 800 MW στο Αλιβέρι

έκθεση - 22 Ιανουαρίου, 2009
Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της πρότασης της ΔΕΗ για την κατασκευή λιθανθρακικής μονάδας στο Αλιβέρι.