ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ :Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τοµέα

έκθεση - 27 Ιουλίου, 2009
Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον οικιακό-κτιριακό τοµέα. Με το πρόγραµµα αυτό δίνονται κίνητρα µε τη µορφή ενίσχυσης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή µία µικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήµατος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.