Megújuló energiák

Oldal - március 29, 2012
A megújuló energiaforrás olyan energiaforrás, amely a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik. Ilyen a nap-, a szél-, a biomassza-, a víz- és a geotermikus energia. Ezenfelül nem bocsátanak ki káros és szennyező anyagokat, szemben a hagyományos tüzelőanyagokkal.

Megújuló energiaforrás típusa

Jellemzői

Nap

- Passzív hasznosítás (építészeti megoldások)

- Fotovillamos hasznosítás (áramtermelésre)

- Fototermikus hasznosítás (hőtermelésre)

Szél

- Szélerőmű (áramtermelésre)

Víz

- Folyóvíz (hegyvidéki vagy síkvidéki)

- Tengervíz (hullámzás, ár-apály, áramlások)

Geotermikus energia

- Hőenergia

- Villamos áram

Biomassza

- Energetikai célból termelt növények

- Mezőgazdasági – és erdészeti hulladék energetikai hasznosítása

 

A megújuló energiaforrások előnyei :

- Segítségükkel az energiatermelés decentralizálttá válik energiatermelés - biztonságosabb ellátás, az országos energiaellátási rendszer tehermentesítése;

- importfüggőség csökkentése – biztonságosabb ellátás, (külső piac által kevésbé befolyásolt energiapolitika); - hazai munkaerő alkalmazása – munkahelyteremtés; - kisebb környezeti terhelés.

Több mint elegendő napsugárzás éri az egész világot ahhoz, hogy kielégítse az energiaigényeket. A földfelszínt elérő napfény 2850-szer annyi energiát biztosít, mint amennyit jelenleg az egész emberiség felhasznál. A napenergiát napelemekkel áramtermelésre, napkollektorokkal meleg víz előállítására is lehet alkalmazni. A naphőerőművek (CSP) tükrök segítségével egyetlen pontba gyűjtik a nap hőenergiáját.

Az elmúlt húsz évben a szélenergia vált a világ leggyorsabban gyarapodó energiaforrásává. A mai szélturbinákat részletesen kialakult tömegtermelési ipar állítja elő eredményes, költséghatékony és gyorsan telepíthető technológiák alkalmazásával. Egyetlen óriási szélturbina elegendő villamos energiát képes termelni 5000 háztartás számára.

A biomassza gyűjtőfogalom; az energiaforrásként felhasználható, friss biológiai eredetű anyagokat foglalja magában. Ide tartoznak a fák, a gabonafélék, az algák, illetve egyéb növények és mezőgazdasági hulladékok. Felhasználhatóak fűtésre, villamos energia termelésére vagy üzemanyagként a közlekedésben. Fontos, hogy a biomassza előállításra használt növények termesztése fenntartható módon történjen, és ne a helyi közösségek megélhetésének, élelmezésének, lakóhelyeinek rovására.

A geotermikus energia a földkéreg mélyéről származó hő. Izlandhoz, az Egyesült Államok nyugati partjához és Új-Zélandhoz hasonlóan Kelet-Európában, így Magyarországon is a felszínhez viszonylag közel rejlenek a geotermikus erőforrások. A legmagasabb hőmérsékletű forrásokat kizárólag villamos energia előállítására használják, az alacsony és közepes hőmérsékletűeket közvetlenül, vagy hőszivattyúk segítségével lehet hasznosítani. 

A vizet nagyjából egy évszázada használják elektromosság előállítására. A hatalmas duzzasztógáttal és víztározóval rendelkező nagy vízierőművek ugyanakkor többnyire rendkívül káros hatással vannak a környezetre. A kisebb, duzzasztás nélküli folyami erőművek, melyek turbináit a folyó áramlásának egy része hajtja meg, környezetbarát módon képesek áramot előállítani.

Kategóriák