Adatvédelmi tájékoztató

Oldal - március 31, 2012
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Greenpeace Magyarország Egyesület (cím: 1143 Budapest Zászlós utca 54., e-mail cím: ; továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket arról, hogy az Adatkezelő támogatása során, valamint az Adatkezelő weboldalának látogatása során az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben az érintett bármely személyes adatát önként eljuttatja az Adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő – a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában részletezett – személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

1. Adatkezelő:

Greenpeace Magyarország Egyesület (cím: 1143 Budapest Zászlós utca 54., adatvédelmi nyilvántartási szám: 013290001).

2. A kezelt adatok köre:

 • Amennyiben az érintett postai csekken támogatja az Adatkezelőt, úgy az érintett neve, lakcíme, az adomány összege.
 • Amennyiben az érintett banki átutalással támogatja az Adatkezelőt, úgy az érintett neve, lakcíme, az adomány összege, e-mail címe, bankszámlaszáma, egyéni tagazonosítója.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő webshopján keresztül vásárol, úgy az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a vásárlás összege.
 • Amennyiben az érintett az Adyen rendszerén keresztül támogatja az Adatkezelőt, úgy az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma az adomány összege, az érintett bankkártyájának egyes adatait a Greenpeace, szenzitív adatait az Adyen tárolja.
 • Az adatkezelő honlapját bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A honlapok megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó IP-címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

 3. Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven véleményezhesse a Greenpeace tevékenységét, valamint a kommunikációt biztosítja az adományozókkal és támogatókkal. A látogatás időpontja, az IP-cím felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

4. Adatkezelés módja:

Az érintett adatait Adatkezelő a saját szerverein, valamint ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintetek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak van lehetősége.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre:

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országban működő Greenpeace Szervezetnek is átadja, jelen nyilatkozat 3. pontjában foglalt célok megvalósítása érdekében.

A fentieken túl az Adatkezelő Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

6. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik:

Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is a Greenpeace levelezési címén, illetve az  e-mail címen. Felhasználót megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.

7. Adatbiztonsági intézkedések:

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

A személyes adatokat az Adatkezelő a Greenpeace Magyarország Egyesület szervertermében telepített, szerveren tárolja. (Budapest, 1143, Zászlós utca 54.)

8. Jogérvényesítés:

Kérjük, hogy ha úgy érzed, hogy a Greenpeace megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogod, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatunk, hogy igényedet polgári bíróság előtt is érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor azt az  e-mail címre juttasd el.


 

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Greenpeace Magyarország Egyesület (cím: 1143 Budapest Zászlós utca 54., e-mail cím: ; továbbiakban: „Adatkezelő”) a greenpeace.hu oldalon elérhető honlapján keresztül és más módon az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak látogatása során, valamint bármely más módon megadott – a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában részletezett – személyes adataimat az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. Amennyiben ezt kifejezetten jeleztem adataim megadása során, úgy hozzájárulok ahhoz is, hogy az Adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön.

1. Adatkezelő:

Greenpeace Magyarország Egyesület (cím: 1143 Budapest Zászlós utca 54., adatvédelmi nyilvántartási szám: 013290001).

2. A kezelt adatok köre:

 • Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, születési ideje.
 • Az az információ, hogy az érintett támogatója-e az Adatkezelőnek vagy sem
 • Az az információ, hogy az érintett aláírta-e az Adatkezelő más petícióját is, ha igen, mikor.
 • Az az információ, hogy az érintett az Adatkezelőtől kapott-e e-maileket, azokat megnyitotta-e, illetve rákattintott-e az azokban lévő linkekre.
 • Az az információ, hogy az érintett korábban kérte-e hogy bizonyos témákban ne kapjon levelet.
 • Amennyiben az érintett aláírta a Greenpeace valamely petícióját, illetve kitöltötte valamely kérdőívét, az ott feltüntetett adatok szintén az Adatkezelő kezelésébe kerülnek.
 • A Greenpeace mindezek mellett anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatást használ, ideértve a következő szolgáltatásokat is: Remarketing, Google Display Hálózat Impression Reporting, és a Google Analytics demográfiai, továbbá érdeklődési köröket elemző funkciói. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ.

3. Adatkezelés célja:

 • Az állampolgári, fogyasztói vélemények kifejezésének elősegítése
 • Anonim statisztikák, elemzések készítése
 • Minőségbiztosítás
 • Az Adatkezelővel történő kapcsolattartás elősegítése (hírlevélre feliratkozás)
 • Az érintettek tájékoztatásának, mozgósításának és adománykérésnek az elősegítése
 • Önkéntesek, aktivisták segítők regisztrálása

 4. Adatkezelés módja:

Az érintett adatait Adatkezelő részben a saját szerverein, részben a Greenpeace International (a továbbiakban: GPI), az Engaging Networks kanadai szerverein, valamint ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak van lehetősége.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre:

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait indokolt esetben a vele együttműködő, harmadik országban működő Greenpeace Egyesületnek, valamint a 4. pontban felsorolt adatkezelőknek is átadja, jelen nyilatkozat 3. pontjában foglalt célok megvalósítása érdekében.

A fentieken túl az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

6. Adatbiztonsági intézkedések:

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

7. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is a Greenpeace levelezési címén, illetve az  e-mail címen. Felhasználót megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.

8. Jogérvényesítés:

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

9. Technikai adatok, cookie-k

 • A Greenpeace ezen a webhelyen a Google érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásából vagy külső fél közönségadataiból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésremarketing-listákon való felhasználás céljából.

 • A Greenpeace és harmadik felek (beleértve a Google-t) a gazdatartomány cookie-kat (beleértve a Google Analytics cookie-kat), továbbá harmadik félhez tartozó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-kat) együttesen is használják, abból a célból, hogy a látogató korábbi honlaplátogatásai alapján információt nyújtsanak, a felhasználói élményt optimalizálják, valamint adott esetben hirdetéseket jeleníthessenek meg. Ezeket a cookie-kat szintén együtt használják, hogy a szolgáltatásokról és a webhelyhez kapcsolódó látogatói interakciókról kimutatást készítsenek.

 • A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letilthatod a Google Analytics szolgáltatást a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatod a Google Display Hálózat hirdetéseit.

 • Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetést letilthatod, az itt elérhető böngészőmodul segítségével.

 • Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretnél az oldallátogatásaid és érdeklődésed alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatást kikapcsolhatod ezen a linken.

 • További információ a cookie-k használatáról a www.allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutatót is találsz a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvasd el a készüléked kézikönyvét.

 • Az oldal használatával elfogadod a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonosságod beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

 

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdésed van, akkor azt az  e-mail címre juttasd el.

Kategóriák