פעילי גרינפיס נעצרים, לאחר שהסירו תירס מהונדס גנטית מחוות ניסויים

ההצגה של אורגניזמים מהונדסים גנטית אל תוך המערכות האקולוגיות המורכבות של סביבתנו זה ניסוי עולמי מסוכן בטבע ובאבולוציה. גנטיקאים משנים את החיים עצמם. התוצר של הנדסה גנטית זה אורגניזם חיי שמעולם לא היה יכול להתפתח בצורה טבעית ושאין לו סביבת מחייה טבעית.

אורגניזמים מהונדסים יכולים להתרבות ולהיות מוכלאים עם אורגניזמים טבעיים, ובכך להתפשט אל תוך סביבות חדשות ודורות עתידיים בדרך בלתי צפויה ובלתי נשלטת.

המשמעות של מבחנים בלתי מספיקים וויסות הבקרה היא שההשפעות המזיקות האפשריות של אורגניזם מהונדס יתגלו כאשר זה אולי יהיה מאוחר מידי. אז הנזק אולי יהיה בלתי הפיך.

מסיבות אלה, אסור שאורגניזמים מהונדסים גנטית ישוחררו לסביבה. הם מהווים איום בלתי מתקבל למערכות אקולוגיות, ויש להם את הפוטנציאל לאיים על המגוון הביולוגי, חיות בר וצורות ברות קיימא של חקלאות.

נושאים