מהפכת האנרגיה בישראל

דו"ח מהפיכת האנרגיה ה - Energy [R]evolution התרחיש הישראלי

דף - 20 אפריל, 2013
דו"ח מהפכת האנרגיה ה- Energy [R]evolution הוא דו"ח אנליטי של ארגון גרינפיס העולמי. מטרתו להעניק לעולם דרך אלטרנטיבית וטובה יותר לניהול משק האנרגיה. בפעם הראשונה בוחן מודל מהפיכת האנרגיה את משק האנרגיה הישראלי. נתוני התרחיש מעניקים לקובעי מדיניות האנרגיה הזדמנות יוצאת דופן לקבלת כלים עבור יישום תוכנית אב מושכלת לניהול חכם של משק האנרגיה בישראל, הן בתחום היצור והן בתחום הצריכה. התרחיש מתווה דרך מעשית לניצול משאבים מקומיים, תוך התייחסות למגבלות גלובליות ולחסמים מקומיים וממליץ על שורת צעדים ושינויי מדיניות הכרחיים על מנת שהתרחיש יהפוך למציאות.

דו"ח מהפכת האנרגיה ה- Energy [R]evolution הוא דו"ח אנליטי של ארגון גרינפיס העולמי. מטרתו להעניק לעולם דרך אלטרנטיבית וטובה יותר לניהול משק האנרגיה. משנת 2007 פורסמו ארבעה תרחישים גלובליים אשר הפכו לכלי הכוונה מקובל בענף, ולמורה דרך אשר מנחה כיצד ניתן למנוע שינויי אקלים הרסניים. הדו"ח מראה כיצד ניתן להוביל את משק האנרגיה העתידי להתייעלות מושכלת בצריכה, לשימוש מושכל במקורות האנרגיה תוך העדפה למקורות נקיים ובלתי מתכלים. תרחיש מהפיכת האנרגיה מצא תמיד שתהליך זה מקביל להשגת יעדים של צמצום משמעותי בפליטות הפחמן הדו חמצני, שימור ואף הגברת ביטחון האספקה ועידוד צמיחה כלכלית והבטחה תעסוקתית.

בפעם הראשונה בוחן מודל מהפכת האנרגיה את משק האנרגיה הישראלי. נתוני התרחיש מעניקים לקובעי מדיניות האנרגיה הזדמנות יוצאת דופן לקבלת כלים עבור יישום תוכנית אב מושכלת לניהול חכם של משק האנרגיה בישראל, הן בתחום היצור והן בתחום הצריכה. התרחיש מתווה דרך מעשית לניצול משאבים מקומיים, תוך התייחסות למגבלות גלובליות ולחסמים מקומיים וממליץ על שורת צעדים ושינויי מדיניות הכרחיים על מנת שהתרחיש יהפוך למציאות.

להורדת הדו"ח המלא לחצו כאן

התרחיש הישראלי מתפרסם בתקופת שינויים מאתגרת בתחום האנרגיה הן בראייה גלובלית והן בראייה מקומית. בראיה גלובלית: האסון הגרעיני בפוקושימה הוביל בין היתר, לסגירת תחנות גרעיניות רבות בעולם, עודד הגברת יצור חשמל ממקורות מתחדשים, האצה בפיתוחים הטכנולוגים בענף וכתוצאה מכך נרשמה הוזלה משמעותית בעלויות היצור של חשמל ממקורות מתחדשים. בראיה מקומית, נראה כי תגליות הגז הטבעי מול חופי ישראל יובילו לשינוי מהותי בתמהיל הדלקים, ולמעבר המהיר ביותר בעולם משימוש בנפט ופחם ליצור חשמל, לשימוש בגז.  

אל אף יתרונותיו הרבים של הגז בהפחתת עלויות יצור ובהפחתת פליטות הפחמן הדו חמצני, תרחיש מהפיכת האנרגיה רואה בגז כדלק מעבר בלבד. הגז הטבעי הוא עדיין משאב מחצבי, מתכלה אשר אינו יכול לספק למשק האנרגיה ביטחון בהספקה. האתגר האמיתי שיעמוד בפני מקבלי ההחלטות הוא יצירת האיזון הנכון לניהול מקורות הגז הטבעי לצד עידוד והגברת השימוש בהדרגה של מקורות אנרגיה מתחדשים.

עקרונות בסיסיים בתפיסת ה- Energy [R]evolution

קונצנזוס בקרב מומחים רבים ברחבי העולם גורס: קיים צורך מיידי בשינויי יסודי באופן שבו אנחנו מייצרים וצורכים אנרגיה. השינוי חייב להתרחש במהלך 10 השניים הקרובות כדי שנצליח לבלום השפעות הרסניות ובלתי הפיכות של שינויי האקלים. לכן נדרש שינויי מיידי ומקיף באופן בו אנחנו מפיקים, מפיצים, וצורכים אנרגיה.

חמשת העקרונות הבסיסיים של מהפכת האנרגיה הם:

 1. כיבוד המגבלות הטבע- הכרה בכך שדלקים מחצביים הם מתכלים, הבנה שקיים גבול לרמות הפחמן הדו חמצני שהאטמוספרה יכולה לספוג  

 2. עידוד הון עצמי וגישה הוגנת לאנרגיה – חלוקה הוגנת בניצול משאבי הטבע כולל תועלות ועלויות. זאת בתוך החברה, בין מדינות, ובין הדורות הנוכחיים והבאים.

 3. יישום פתרונות מתחדשים יחד עם ביזור יצור האנרגיה – לא קיים מסחור במקורות אנרגיה. עלינו להשתמש במקורות קיימים ובטכנולוגיות מתקדמות להתאמת יצור אנרגיה למאה ה- 21.

 4. הפרדת הצמיחה הכלכלית מהשימוש בדלקים מחצביים- עידוד של צריכה חסכונית ויעילה ושינויי התפיסה לפיה תמיכה ביצור אנרגיה מזהמת היא תנאי הכרחי לצמיחה כלכלית.

 5. הפסקה הדרגתית של יצור אנרגיה מזהמת שאינה בת קיימא – הכרה בכך שפליטות הפחמן מהוות סכנה אמיתית גם עבור מערכות אקולוגיות וגם עבור בני האדם.

 

התרחיש הישראלי – תוצאות עיקריות

לאחר חישוב כל הפרמטרים המקומיים וחישוב השפעות גלובליות נוכחיות ולאחר יצירת צפי מושכל להתפתחויות עתידיות, מודל מהפיכת האנרגיה מצא שקיים פוטנציאל רב לשינוי דרסטי במשק האנרגיה הישראלי. השינוי מחושב עד לשנת 2050 וכדי לאפשר השוואה, כאשר מדובר בתחזית לעשרות השנים הבאות, אנו משתמשים בתחזיות הקיימות והמקובלות במשק ומכנים אותם: "תרחיש יחוס"

 1. הגבלת סך הביקוש לאנרגיה: ניתן לצמצם משמעותית את סך הביקוש לאנרגיה. תרחיש הייחוס צופה גידול של כ 30% בביקוש הסופי לאנרגיה בשנת 2050, תרחיש מהפיכת האנרגיה צופה ירידה של 15% בסך הביקוש הסופי לאנרגיה בהשוואה לנתונים שנרשמו ב 2009. השינוי יתאפשר באמצעות שימוש בטכנולוגיות לניהול ביקושים, עידוד התייעלות ושימוש במכשור חדש ויעיל.

 2. ייצור חשמל נקי: עד לשנת 2050 47% מהחשמל בישראל יכול להגיע ממקורות מתחדשים. במקביל, ניתן יהיה להפסיק לחלוטין את פעילותן של תחנות הכוח הפחמיות ותרד פעילותן של תחנות הכוח המופעלות בגז. זאת בהתחשב בצמיחה של ענף האנרגיות המתחדשות בעולם, אשר מלווה בהתפתחויות טכנולוגיות ובהפחתת עלויות יצור.

 3. הפחתת עלויות יצור חשמל: משנת 2030 והלאה, עלויות יצור החשמל ממקורות אנרגיות מתחדשות יהפכו לחסכוניים יותר. בשנת 2050, יהיו המחירים נמוכים בכ- 2.1 אירו סנט לקילוואט שעה בהשוואה למחירים המופיעים בתרחיש הייחוס. סך החיסכון למשק- יותר מ -11% חיסכון כולל בעלויות יצור בתרחיש הייחוס. הדבר יתאפשר בשל כניסה של טכנולוגיות יעילות ליצור אנרגיה מתחדשת ובמקביל, עליה חדה במחירי הדלקים המחצבים ועלות גבוהה של פליטות הפחמן.

 1. החיסכון בעלויות הדלקים: יגיע לסך של 2.4 מיליארד אירו בממוצע בשנה. או לסך כולל של 94 מיליארד אירו עד לשנת 2050. בהתחשב בכך שמקורות האנרגיה המתחדשת ייצרו חשמל ללא עלויות דלקים בעוד שעלויות הנפט, הפחם והגז הטבעי ימשיכו להוות מעמסה על הכלכלה הלאומית.

 1. אנרגיה לתחבורה: בשנת 2050 ישראל יכולה לחסוך כ- 57% מהביקוש לאנרגיה בתחבורה, בהשוואה לתרחיש הייחוס. עד שנת 2050 כ 38% מהאנרגיה לתחבורה יגיע מהנעה חשמלית. זאת בהתחשב בכך שנעודד תחבורה ציבורית, נעניק תמריצים לשימוש ברכבים פרטיים שהם יעילים וקטנים יותר. ובהתחשב בעליית מחירי הדלקים המחצבים ודילול רזרבות הנפט בעולם.

 1. הפחתת פליטות פחמן דו חמצני: ירידה של כ 59% בפליטות הפחמן בין השנים  2009 ל 2050, מ- 63 מיליון טון ב- 2009 ל 26 מיליון טון ב- 2050. הירידה תתאפשר בעיקר בזכות השימוש באנרגיות מתחדשות שיבטיחו לאורך זמן רמת פליטות נמוכה ויציבה. חלקו של הגז בתמהיל הדלקים, בבחינה של העשורים הקרובים, יתרום תרומה קטנה יחסית להפחתת הפליטות.

 

צעדים ראשוניים והכרחיים ליישום דו"ח מהפכת האנרגיה:

 1. הקמת קרן להתייעלות אנרגטית בניהול ובפיקוח המשרד להגנת הסביבה במימון הממשלה והציבור.בהמשך למסקנות ועדת שני, הזרמת התקציבים אשר הוקצבו לה.

 1. הסדרת מונה נטו – להקמת מתקנים פרטיים קטנים ליצור אנרגיה סולארית ללא הגבלת מכסות.

 1. אישור מיידי של 300MV מכסות עבור אנרגיה סולארית .

 1. הפחתת מיסוי על מכוניות חשמליות המונעות באמצעות טכנולוגיית ה- plug in.

 1. חיוב בקבלת תו תקן בנייה ירוקה עבור מבנים חדשים כתנאי למתן רישיונות בניה

להורדת הדו"ח המלא לחצו כאן