משאית זבל

תמונות | 19 דצמבר, 2011

משאית זבל באתר "חיריה" בשעות עבודה