בור הפסולת

תמונות | 19 דצמבר, 2011

דחפור מפלס את דרכו בבור הפסולת באתר "חיריה" ן