הישראלי הממוצע מייצר כ-2 ק"ג פסולת ליום. כך עולה מנתוני המשרד להגנת הסביבה. שיעור הגידול בכמות הפסולת בישראל הוא כ-5% לשנה, לעומת גידול של 2% בגודל האוכלוסייה.

80% מכלל הפסולת בישראל מוטמנת בקרקע, זאת לעומת 40% בלבד באיחוד האירופאי. כ-6 מיליון טון של פסולת עירונית מיוצרת מדי שנה ומועברת ברובה למטמנות התופסות שטחים נרחבים, פולטות גזים מסוכנים ומזהמות את מי השתייה שלנו.

רק כ- 15% בלבד מסך הפסולת הביתית בישראל ממוחזרת. שיעור המחזור מגיע לכ- 25% כאשר מביאים בחשבון גם את מרכיבי פסולת התעשייה, הגרוטאות והשמן המשומש.

עיקר המחזור בארץ נעשה דרך מספר מועט של מתקני מחזור נייר וזכוכית, מתקנים לאיסוף בקבוקי פלסטיק ומתקני קומפוסט פרטיים. בנוסף, מתקיים מחזור פרטי של פסולת בניין וצמיגים, ומחזור אריזות מתוקף חוק האריזות, המחייב את היבואנים והיצואנים למחזר לפחות 30% מפסולת האריזות שלהם.

הדיון והמחקר בנושא המחזור בארץ החל כבר בשנת 1993 אך אחוזי המחזור לא מצליחים להתרומם מעל 15% בלבד. זאת, בשל חוסר תמיכה ותקצוב מצד הגורמים האחראיים על כך.

העדכונים האחרונים

 

לא נמצאו תוצאות.

נושאים