Staten stemte ned forslag om å trekke Statoil ut av tjæresand

Pressemelding - 14 mai, 2013
Tross støtte fra viktige aksjonærer som Storebrand, Folksam og Boston Common Asset Management, ble Greenpeace og WWFs forslag om å trekke Statoil ut av tjæresand stemt ned på kveldens generalforsamling i Stavanger.

14. mai 2013 Helge Lund - Leder i Statoil.

Argumentet om at olje er nødvendig for befolkningsveksten og globalt energibehov brukes fortsatt.

I følge Statoil fikk forslaget støtte fra 0,46 % av avgitte stemmer. Staten kontrollerer 67%, og stemte i mot. Statens stemme var derfor avgjørende for at Statoil nå får fortsette med denne ødeleggende virksomheten. Totalt 1,14% av de deltakende stemmene støttet ikke Statoil-styret. Dette var i tråd med forventningene, da flere investorer har solgt seg ned eller ut av Statoil på grunn av manglende gehør i tjæresandsaken.

– I dag bekreftet regjeringen at de, tross store ord om å holde global oppvarming under to grader, i praksis er en klimasinke av internasjonal proporsjon. Vi er likevel veldig fornøyd med at et økende antall vektige aksjonærer vil at Statoil skal trekke seg ut av tjæresand i Canada, sier WWFs fagsjef Arild Skedsmo og Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

Sammenlignet med oljeproduksjon i Nordsjøen slippes det ut omtrent 12 ganger så mye CO2 per fat olje produsert når Statoil driver tjæresandutvinning.

Aksjonærene som stemte for forslaget kontrollerer aksjeverdier for 2.1 milliarder NOK. Forslaget førte til kveldens lengste debatt. Blant de som holdt innlegg var blant annet Tina Lameman, som tilhører urfolksgruppene i Statoils konsesjonsområde i Alberta.

– Fortsatt tjæresandutvinning er et grunnleggende veivalg. Det er den aller verste måten å utvinne olje på. Da er det ubegripelig at regjeringen i år igjen valgte å stemme på tvers av Norges nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser, sier Gulowsen og Skedsmo.

Greenpeace presenterte også forslag om at Statoil ikke skal operere i isfylte farvann i Arktis. Det finnes per i dag ikke utstyr for å rense olje fra is.

– I Norge har vi ikke åpnet for boring for isfylte farvann, og Espen Barth Eide har sagt at dette er uaktuelt. Da er det helt feil at Statoil gjør det i andre nasjoners farvann. Som miljønasjon kan ikke Norge lede an rushet mot oljeutvinning i nord, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge.

Kontakt:

Truls Gulowsen, Greenpeace 90107904
Arild Skedsmo, WWF 99463531