De nyeste oppdateringene

 

Oljemeldinga: Full gass mot krise

Pressemelding | 11 mai, 2004 på 0:00

Regjeringens oljemelding, som ble lagt fram i dag, viser til fulle oljeindustriens enorme makt over norsk politikk. Til tross for rekordhøy oljepris, at det aldri tidligere har vært utvunnet mer olje og gass i Norge, aldri vært flere selskaper på...

Gode nyheter om Sellafield, men ingen løsning

Pressemelding | 21 april, 2004 på 0:00

Oslo, 21.4.04: Greenpeace gleder seg over nyheten om at Sellafieldanlegget skal rense de radioaktive utslippene for Technetium 99. Rensingen løser dessverre ikke problemet med atomforurensing av havet fra Sellafield.

Skal vi sponse olje og kull i utviklingsland?

Nyhet | 16 april, 2004 på 0:00

Parallelt med at verdens politikere snakker stadig mer om behovet for en offensiv klimapolitikk også i utviklingslandene, bidrar fortsatt institusjoner som Verdensbanken, Asiabanken, den Interamerikanske utviklingsbanken og nasjonale...

Farlige kjemikalier i barneklær fra Disney

Pressemelding | 15 april, 2004 på 0:00

Oslo 15. april 2004 - Greenpeace offentliggjør i dag en rapport som dokumenterer innhold av en rekke farlige kjemikalier i barneklær fra Disney. Brad Smith: Vår undersøkelse avslører innhold av kjemikalier i barneklær fra Disney som er...

Greenpeace avslører skitne energisubsidier i EU

Pressemelding | 2 april, 2004 på 0:00

2.4.2004: Greenpeace presenterer i dag en omfattende rapport om energisubsidier i EU. Til tross for at EU-parlamentet i går vedtok en gledelig målsetting om at minst 20% av energiproduksjonen i EU skal komme fra nye fornybare...

Østersjøen får PSSA-status, hva med Barentshavet?

Pressemelding | 2 april, 2004 på 0:00

FNs internasjonale sjøfartartsorgan IMO vedtok i dag å gi Østersjøen status som PSSA-område. Dette gir grunnlag for å stille særlige krav til skipstrafikken, på grunn av områdets sårbarhet og trusselen om sterkt økt oljetankertrafikk.

Nordea = atomkraft?

Pressemelding | 31 mars, 2004 på 0:00

-Nordeas miljøpolicy stemmer ikke overens med hva de faktisk gjør! Det var hovedbudskapet da Greenpeace konfronterte Nordea på Nordeas generalforsamling i Stockholm onsdag 31.03.2004.

Brende senker klimapolitikken til historisk lavmål med PIL-avtale

Pressemelding | 30 mars, 2004 på 0:00

Oslo, 30.3.04: I to pressemeldinger fredag annonserte Børge Brende dramatiske endringer i norsk klimapolitikk, stikk i strid med Stortingets forutsetninger fra 2002, og kamuflerte det som framgang. Greenpeace er sterkt kritisk og krever...

1137 - 1144 av 1376 resultater.