De nyeste oppdateringene

 

Helga Pedersen på dypt vann

Pressemelding | 3 april, 2008 på 0:00

Det kan bli en heller trøstesløs historie Helga Pedersen må fortelle sine barn i 2020, hvis ikke fiskerimyndighetene straks setter inn tiltak for bærekraftig forvaltning av våre fiskeressurser. Greenpeace har forskerne, norsk og internasjonal...

Pedersens fiskemerking forvirrer

Pressemelding | 26 mars, 2008 på 16:46

Som forbruker er det er ikke lett å velge bærekraftig sjømat. Fisk fra bærekraftige bestander tatt med skånsom redskap blandes ofte med arter som er truet eller fanget med destruktive redskaper.

Miljø og næring krever rent hav

Pressemelding | 14 mars, 2008 på 15:34

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og miljøorganisasjonene WWF og Greenpeace krever i fellesskap at regjeringen setter av betydelige midler til miljøtiltak i havet på statsbudsjettet til neste år.

Brev til Helga Pedersen

Publikasjon | 14 mars, 2008 på 6:17

Ingen grunn til å ta seier på forskudd

Pressemelding | 14 mars, 2008 på 0:00

Det er gledelig at Fiskeridirektorates analyser viser at det russiske svartfisket er redusert, og trenden stemmer også med våre analyser. Resultatet viser at det nytter å kjempe. I tillegg til det politiske arbeidet, har også bindende...

Helga Pedersen ført bak lyset?

Pressemelding | 14 mars, 2008 på 0:00

Fiskeriminister Helga Pedersen hevdet i Dagsrevyen 13. mars at all fisk fra norske bestander er bærekraftig forvaltet. Dette er en svært overraskende påstand.

Ta ikke alt for god fisk!

Publikasjon | 13 mars, 2008 på 0:00

Havet er ikke uutømmelig. De siste femti årene har det vært en kraftig økning i fisket, verdenshavene tømmes som aldri før. Konsekvensene er alarmerende. Ifølge FNs Landbruks- og matvareorganisasjon FAO ble det i 2005 fisket opp mot 160...

Ta ikke alt for god fisk!

Pressemelding | 13 mars, 2008 på 0:00

Greenpeace lanserer i dag sjømatkampanjen ”Ta ikke alt for god fisk!” Som en del av kampanjen har vi spurt de store matvarekjedene i Norge om hva slags innkjøpspolitikk de har på sjømat, og hvor bevisste de er på sitt ansvar for å tilby kundene...

1193 - 1200 av 2551 resultater.