De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace beklager at Norge viderefører kvoten på 1052 vågehval også for 2008

Pressemelding | 8 februar, 2008 på 0:00

Greenpeace mener Norge burde ta etter Island og avslutte den politiske hvalfangsten, og heller konsentrere seg om de virkelige havmiljøutfordringene, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Forslag til omsetningspåbud for biodrivstoff – Høringssvar fra Greenpeace (GP),...

Publikasjon | 7 februar, 2008 på 9:28

Biomasse er en energikilde som blant annet kan brukes som råvare til produksjon av drivstoff til transportsektoren. Dersom biomassen er bærekraftig produsert, vil dette være en fornybar resurs. I et livssyklusperspektiv kan biodrivstoff i...

Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF ber regjeringen utsette biodrivstoff-innblanding

Pressemelding | 7 februar, 2008 på 0:00

Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF påpeker i sin felles høringsuttalelse til regjeringens forslag om biodrivstoff-innblandingskrav i bensin og diesel at et er svært høy risiko for store negative biologiske og sosiale konsekvenser av...

Fornybar energi og smartere energibruk vil dekke 50% av verdens energibehov før 2050...

Pressemelding | 31 januar, 2008 på 12:53

Dagens utspill om å utsette CO2-håndtering fra Kårstø-gasskraftverket har skapt betydelig debatt. Greenpeace vil presisere noen elementer.

Utsett fullskala CO2-håndtering ved Kårstø

Pressemelding | 31 januar, 2008 på 0:00

Greenpeace foreslår å utsette det statlige prestisjeprosjektet knyttet til fullskala fangst og lagring av CO2 ved Kårstø-gasskraftverket, for å sikre at midlene blir brukt på en mest mulig effektiv og fremtidsrettet måte. Teknologien er fortsatt...

Challenging the Aquaculture Industry on Sustainability

Publikasjon | 28 januar, 2008 på 0:00

The farming of aquatic plants and animals is known as aquaculture. The production of fish, crustaceans and shellfish by aquaculture has become the fastest growing animal food sector in the world. Today, aquaculture supplies an estimated 43% of...

Fiskeoppdrett - en industri med voksesmerter

Pressemelding | 28 januar, 2008 på 0:00

Etter hvert som villfisk blir utsatt for overfiske eller utrydding, øker etterspørselen etter oppdrettsreker, laks, tunfisk og andre fiskeslag. Imidlertid er heller ikke oppdrettsfisk problemfri. Greenpeace har tatt initiativet til å undersøke...

Pluss og minus med EUs klimapakke

Nyhet | 23 januar, 2008 på 0:00

Med framleggingen av klima- og energipakken med nye EU-lover i dag, har EU-kommisjonen gitt et viktig startsignal, om enn noe famlende. Pakken består av en rekke policydokumenter på området klima og energi fram mot 2020, med bindende utslippsmål,...

1193 - 1200 av 2532 resultater.