De nyeste oppdateringene

 

Karbon-bomben kan utløses av hogst i Canada

Pressemelding | 10 april, 2008 på 0:00

Canada kan bremse klimaendringene ved å bevare det som er igjen av de store skogene, viser en rapport som publiseres i dag. De canadiske skogene lagrer 186 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer 27 ganger verdens samlede CO2-utslipp fra...

Beklager, Helga

Pressemelding | 9 april, 2008 på 11:48

Beklager å måtte si det, men vi er ikke imponert over Helga Pedersens svar 5. april på vår kronikk i Dagbladet 3. april.

Helga Pedersen på dypt vann

Pressemelding | 3 april, 2008 på 0:00

Det kan bli en heller trøstesløs historie Helga Pedersen må fortelle sine barn i 2020, hvis ikke fiskerimyndighetene straks setter inn tiltak for bærekraftig forvaltning av våre fiskeressurser. Greenpeace har forskerne, norsk og internasjonal...

Pedersens fiskemerking forvirrer

Pressemelding | 26 mars, 2008 på 16:46

Som forbruker er det er ikke lett å velge bærekraftig sjømat. Fisk fra bærekraftige bestander tatt med skånsom redskap blandes ofte med arter som er truet eller fanget med destruktive redskaper.

Miljø og næring krever rent hav

Pressemelding | 14 mars, 2008 på 15:34

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og miljøorganisasjonene WWF og Greenpeace krever i fellesskap at regjeringen setter av betydelige midler til miljøtiltak i havet på statsbudsjettet til neste år.

Brev til Helga Pedersen

Publikasjon | 14 mars, 2008 på 6:17

Ingen grunn til å ta seier på forskudd

Pressemelding | 14 mars, 2008 på 0:00

Det er gledelig at Fiskeridirektorates analyser viser at det russiske svartfisket er redusert, og trenden stemmer også med våre analyser. Resultatet viser at det nytter å kjempe. I tillegg til det politiske arbeidet, har også bindende...

Helga Pedersen ført bak lyset?

Pressemelding | 14 mars, 2008 på 0:00

Fiskeriminister Helga Pedersen hevdet i Dagsrevyen 13. mars at all fisk fra norske bestander er bærekraftig forvaltet. Dette er en svært overraskende påstand.

1209 - 1216 av 2569 resultater.