De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace-aksjon mot tjæresand

Pressemelding | 25 juli, 2008 på 0:00

Christine Tetlie fra Nesodden og 11 andre Greenpeace-aktivister aksjonerte sist natt norsk tid i Alberta, Canada. Protesten var rettet mot utvinning av olje fra tjæresand, som er svært destruktivt for klima, miljø og menneskers helse og levevei.

Piratfartøyet

Bilde | 9 juli, 2008 på 11:10

Piratfartøyet, Luna Rossa, kuttet driftnettet da Arctic Sunrise fant det.

Greenpeace konfronterer ulovlig fiske i Middelhavet

Pressemelding | 9 juli, 2008 på 0:00

Aktivister ombord på Greenpeace-skipet Arctic Sunrise avslørte mandag 7.juli et piratfartøy, "Luna Rossa", som fisket med drivnett i internasjonalt farvann og beslagla en del av det ulovlige nettet.

Greenpeace tilfreds med at EU senker biodrivstoffkrav

Pressemelding | 9 juli, 2008 på 0:00

EU vil endre kravet om biodrivstoff. De har tidligere sagt at målet om ti prosent innen 2020 gjelder biodrivstoff. Nå mener de at kravet skal gjelde fornybar energi totalt, uavhengig av om det er biodrivstoff eller annen fornybar energi.

Bush må våkne og droppe skuespillet på G8

Pressemelding | 8 juli, 2008 på 10:11

"Major Emitters Meetings" (MEM) 9. juli er kun en avledningsmanøver og en skam for verden. Møtet ekskluderer de land som blir mest rammet av klimaendringene og underminerer FNs klimaforhandlinger. Dropp skuespillet, Bush, sier Greenpeace!

Greenpeace aktivister i en fredelig aksjon

Bilde | 7 juli, 2008 på 11:46

Greenpeace aktivister i en fredelig aksjon utenfor den japanske ambasaden i Delhi.

G8 må handle. Business as usual holder ikke.

Pressemelding | 7 juli, 2008 på 9:48

Klimaendring og matkrise krever handling nå. Når G8-lederne møtes i Hokkaido 7.-9. juli må de vise at de tar ansvar for å bekjempe klimaproblemene gjennom forpliktende utslippsreduksjoner.

Nordsjøen: Langt igjen til friskmelding av torsk - bekymring for sild

Pressemelding | 27 juni, 2008 på 0:00

Nordsjølandenes fiskerimyndigheter grep ikke sjansen i fjor til å redde torskebestanden. De tolket maksuttaket (inkl. urapportert fangst og utkast) bevisst som en kvote, mener Greenpeace, med det resultat at uttak av torsk langt oversteg...

1233 - 1240 av 2650 resultater.