De nyeste oppdateringene

 

Toxic Tech: Not in Our Backyard

Publikasjon | 28 februar, 2008 på 9:00

A dangerous new waste stream is rapidly emerging... The UN estimates that some 20 to 50m tonnes of e-waste are generated worldwide each year, comprising more than 5% of all municipal solid waste. The fate of large quantities of this so-called...

Bunnotering for Norge

Pressemelding | 27 februar, 2008 på 0:00

Fredag la FNs miljøvernprogram (UNEP) fram sin rapport «Et dødt hav», med bidrag fra flere norske forskere. De neste årene vil den havgående fiskeflåten bli satt under langt kraftigere politisk press enn tilfellet har vært til nå.

Rapporteringsystem for biodrivstoff: Høringsinnspill fra Regnskogfondet, WWF og...

Publikasjon | 22 februar, 2008 på 0:00

Regnskogfondet, WWF og Greenpeace viser til felles høringsuttalelse om forslag til omsetningspåbud for biodrivstoff, datert 6. februar 2008. I dette innspillet gjorde vi rede for mange av utfordringene knyttet til storskala bruk av biodrivstoff,...

Kommentarer til rapporteringssystem for biodrivstoff

Pressemelding | 22 februar, 2008 på 0:00

Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF har også levert felles høringsuttalelse på SFT sitt forslag til rapporteringssystem for biodrivstoff i Norge, som tillegg til høringen om selve innblandingskravet.

Den særnorske thorium-atomkraft-debatten er død

Pressemelding | 15 februar, 2008 på 0:00

Greenpeace ønsker Thoriumutvalgets rapport velkommen. Selv om utvalget har hatt en bemerkelsesverdig skjev sammensetning, og tonen i rapporten er preget av dette, har rapporten likevel fastslått en rekke sentrale poenger som nå bør legge den...

Greenpeace beklager at Norge viderefører kvoten på 1052 vågehval også for 2008

Pressemelding | 8 februar, 2008 på 0:00

Greenpeace mener Norge burde ta etter Island og avslutte den politiske hvalfangsten, og heller konsentrere seg om de virkelige havmiljøutfordringene, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Forslag til omsetningspåbud for biodrivstoff – Høringssvar fra Greenpeace (GP),...

Publikasjon | 7 februar, 2008 på 9:28

Biomasse er en energikilde som blant annet kan brukes som råvare til produksjon av drivstoff til transportsektoren. Dersom biomassen er bærekraftig produsert, vil dette være en fornybar resurs. I et livssyklusperspektiv kan biodrivstoff i...

Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF ber regjeringen utsette biodrivstoff-innblanding

Pressemelding | 7 februar, 2008 på 0:00

Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF påpeker i sin felles høringsuttalelse til regjeringens forslag om biodrivstoff-innblandingskrav i bensin og diesel at et er svært høy risiko for store negative biologiske og sosiale konsekvenser av...

1241 - 1248 av 2585 resultater.