Ved å skrive N2O med flammer på ett jorde i Skanderborg illustrerer Greenpeace at industrielt landbruk har en negativ påvirkning på klimaet.

Foto | 10 januar, 2008

Ved å skrive N2O med flammer på ett jorde i Skanderborg illustrerer Greenpeace at industrielt landbruk har en negativ påvirkning på klimaet.

De nyeste oppdateringene

Vis thumb visning  

1 - 5 av 780 resultater.