Oljelenser

Foto | 1 mars, 2011

Et av probleme med oljeutslipp i kalde omrader er at lenser og annet oljevernutstyr blir nediset og far nedsatt funksjon. Kystverket skriver pa sine nettsider: "Olje kan samle seg i is og sno som sammen med kulde og og korte arbeidsdager vinterstid bidrar til at innsatsen blir mer utfordrende og vanskelig. Som folge av dette er det en storre ulykkesrisiko enn ved operasjoner pa andre tider av aret."

Emner