5 resultater funnet
 

Vi vet nok

Nyhet | 1 mars, 2013 på 14:19

En bred allianse av norske miljøorganisasjoner har levert felles innspill til kunnskapsinnhentingen om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. –Kunnskapen sier klart nei til oljeboring, det er på tide å få etablert varige...

Stoltenbergs sanne ansikt

Nyhet | 31 januar, 2013 på 10:25

Innstillingen fra Ap’s programkomite om oljeboring i Lofoten viser Jens Stoltenbergs visjon for Norge: Å risikere unike naturverdier for å tilfredsstille oljelobbyen og håpe å fortsette å fylle opp Oljefondet.

Kystverket foreslår påbudte seilngsleder fra Vardø til Røst

Pressemelding | 13 januar, 2006 på 0:00

Kystverket har endelig fremmet forslag om påbudte seilingsleder for risikotrafikk fra Vardø til Røst. Tankskipene som trafikkerer strekningen vil om forslaget blir vedtatt måtte holde seg omlag 30 nautiske mil fra den sårbare kystlinjen.

Forventninger til Forvaltningsplanen i Lofoten og Vesterålen

Publikasjon | 24 mai, 2005 på 10:52

Greenpeace delte ut et eget spørreskjema til folk i Lofoten og Vesterålen om kjennskap, deltakelse og forventninger til den Helhetlige Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Noen av spørsmålene dreide seg om kjennskap, involvering,...

Borten Moes farlige 'kompromissforslag'

Blogg oppføring av Truls Gulowsen | 3 februar, 2013

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sin anbefaling om at områdene utenfor Lofoten, skal åpnes for petroleumsvirksomhet bryter med alle miljøfaglige råd. Partiene som mener fremtiden til Lofoten, Vesterålen og Senja er viktig kan...

1 - 5 av 5 resultater.