Atomavfall er et problem for de neste 100 000 årene

Det finnes ingen sikker, langvarig løsning for lagring av atomavfall noe sted i verden.

 

Aksjon på atomkraftverk i Italia

Greenpeace aktivister legger ut et banner på taket til det stengte Montalto di Castro anlegget.

Greenpeace ble startet da en gruppe fredsaktivister forsøkte å seile inn i USAs testsone for atomvåpen ved Amchitka, Alaska i 1971. Testene fortsatte som planlagt, men verdensopinionen snudde. I dag har de store atommaktene sluttet med prøvesprengninger.

Også idag jobber Greenpeace mot atomvåpen og atomkraft. En av hovedgrunnene til at vi er mot atomkraft, er utfordingene som er knyttet til lagring: Atomavfall må holdes unna alt levende i 100 000 år.

I Norge er det to atomreaktorer – på Kjeller og i Halden. De har vært i drivt i flere tiår, men fortsatt har man ingen endelig løsning på hvor man skal gjøre av avfallet.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har levert en rapport (2011) der det tilrådes at ti tonn atomavfall sendes reprosessesering til La Hague-anlegget i Franrike – en tidligere våpenfabrikk. Reprosessering fører til store radioaktive utslipp både til luft og til sjø, og restproduktene må sendes tilbake til Norge for framtidig deponering.

La Hauge bruker samme teknologi som anlegget i Sellafield, som selv den norske regjeringen har protestert mot. Forskjellen er at utslippene i mindre grad når Norge.

De nyeste oppdateringene

 

Protest mot Nobels Fredspris

Bilde | 10 desember, 2005 på 0:00

Protest mot Nobels Fredspris

Protest mot Nobels Fredspris

Bilde | 9 desember, 2005 på 15:44

Protest mot Nobels Fredspris

Protest mot Nobels Fredspris

Bilde | 9 desember, 2005 på 15:44

Protest mot Nobels Fredspris

Protest mot Nobels Fredspris

Bilde | 9 desember, 2005 på 0:00

Protest mot Nobels Fredspris

Protest mot Nobels Fredspris

Bilde | 9 desember, 2005 på 0:00

Protest mot Nobels Fredspris

Atomkraft er miljøfarlig

Bilde | 9 desember, 2005 på 0:00

Atomkraft er miljøfarlig

Atomkraft og atomvåpen er to sider av samme

Bilde | 7 desember, 2005 på 0:00

Atomkraft og atomvåpen er to sider av samme sak. IAEA er ikke verdig fredsprismottaker

El Baradei burde fått prisen alene

Nyhet | 7 desember, 2005 på 0:00

Greenpeace aksepterer at ElBaradei kan få fredspris for sitt eget arbeid og fokus på Ikkespredning. Tildelingen til selve byrået IAEA underminerer dette.

Opprop: Atomenergibyrået IAEA ingen verdig fredsprismottaker

Publikasjon | 7 desember, 2005 på 0:00

I dag tildeles Nobels fredspris i to like deler til det internasjonale atomenergibyrået IAEA og byråets leder Mohamed El Baradei. Mens vi gratulerer El Baradei med prisen og oppfordrer ham til å bruke sin posisjon og prestisje til å reformere...

Ved åpningen av IAEAs årsmøte kritiserte

Bilde | 26 september, 2005 på 1:00

Ved åpningen av IAEAs årsmøte kritiserte Greenpeace byråets rolle i deres promotering av kjernekraft, noe som øker spredningen av kjernefysiske våpen.

41 - 50 av 68 resultater.

Emner