Greenpeace' kampanje mot miljøgifter har som mål å stoppe produksjon, bruk og spredning av miljøfarlige stoffer.

Greenpeace miljøgiftkampanje arbeider også med å stoppe eksporten av foreldet, skitten og miljøfarlig teknologi til de deler av verden som er dårligst rustet til å håndtere de medfølgende, uunngåelige miljøproblemer.

Vi har særlig fokus på de såkalte POPs (Persistent Organic Pollutants = langsomt nedbrytbare organiske miljøgifter).

De nyeste oppdateringene

 

Greenpeace er svært skeptisk til mudring og giftdumping i Oslofjorden

Nyhet | 25 april, 2006 på 0:00

Fjerning av forurensede masser fra Oslos havnebasseng kan bli et svært viktig bidrag til en renere Oslofjord. Det er imidlertid svært viktig at prosessen gjennomføres på en grundig og fornuftig måte.

Lakseforet bør renses

Nyhet | 3 april, 2006 på 15:05

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag for Mattilsynet gjennomført en helhetsvurdering av helsemessige sider ved å spise oppdrettlaks, fisk og annen sjømat. De konkluderer med at normalt konsum av fisk ikke er farlig, men at også fisk...

HP gir etter for press - hvem er neste til å ta ansvar?

Nyhet | 16 mars, 2006 på 0:00

Elektronikkgiganten Hewlett Packard har endelig møtt våre utfordringer lover å fase ut en rekke giftige kjemikalier fra sine produkter. Nå er vi tilstede på forbrukerelektronikkens største årlige sammenkomst CeBIT for å se hvem som står for...

Skipsopphugging i Bangladesh.

Bilde | 9 mars, 2006 på 0:00

Skipsopphugging i Bangladesh.

Bangladesh nekter å ta i mot SS Norway for skraping

Nyhet | 9 mars, 2006 på 0:00

Greenpeace, sammen med andre frivillige organisasjoner som arbeider mot uforsvarlig skipsopphugging, har oppnådd enda en seier i kampen mot at utrangerte skip med store mengder giftstoffer ombord blir sendt til hugging på strendene i fattige...

Danske Sebastian

Bilde | 17 januar, 2006 på 0:00

Danske Sebastian, til venstre, var en av aktivistene som bordet Clemenceau og forskanset seg i masten i 2 døgn til tross for at franske militære gjennomførte flere mislykkede forsøk på å fjerne dem.

"ASBESTOS CARRIER: STAY OUT OF INDIA"

Bilde | 12 januar, 2006 på 0:00

"ASBESTOS CARRIER: STAY OUT OF INDIA". - Aktivister fra Greenpeace banner okkuperer utrangert fransk hangarskip.

Greenpeaceaktivistene er på plass ombord

Bilde | 12 januar, 2006 på 0:00

Greenpeaceaktivistene er på plass ombord på Clemenceau

Egyptiske myndigheter avviser Clemenceau fra Suezkanalen

Publikasjon | 12 januar, 2006 på 0:00

Egyptiske myndigheter sendt en fax til Frankrikes forsvarsdepartement med krav om at eksporten må tilfredstille Baselkonvensjonens krav til gjensidig aksept av avfallseksporten mellom Frankrike og India.

Utrangert fransk hangarskip på vei til opphugging i India

Nyhet | 6 januar, 2006 på 0:00

Indisk Høyesterett har i dag nedlagt midlertidig forbud mot at det utrangerte franske hangarskipet Clemenceau skal få entre indisk økonomisk sone. Endelig avgjørelse fra indisk rett er forventet innen 20. januar 2006.

71 - 80 av 130 resultater.

Emner