Greenpeace' kampanje mot miljøgifter har som mål å stoppe produksjon, bruk og spredning av miljøfarlige stoffer.

Greenpeace miljøgiftkampanje arbeider også med å stoppe eksporten av foreldet, skitten og miljøfarlig teknologi til de deler av verden som er dårligst rustet til å håndtere de medfølgende, uunngåelige miljøproblemer.

Vi har særlig fokus på de såkalte POPs (Persistent Organic Pollutants = langsomt nedbrytbare organiske miljøgifter).

De nyeste oppdateringene

 

Her ligger Malmøykalven

Bilde | 25 april, 2006 på 0:00

Her ligger Malmøykalven. Det er stedet som Oslo kommune dumper giftig avfall fra mudring i Oslo havn. I bakgrunnen kan du se Nesodden.

Lakseforet bør renses

Nyhet | 3 april, 2006 på 15:05

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag for Mattilsynet gjennomført en helhetsvurdering av helsemessige sider ved å spise oppdrettlaks, fisk og annen sjømat. De konkluderer med at normalt konsum av fisk ikke er farlig, men at også fisk...

HP gir etter for press - hvem er neste til å ta ansvar?

Nyhet | 16 mars, 2006 på 0:00

Elektronikkgiganten Hewlett Packard har endelig møtt våre utfordringer lover å fase ut en rekke giftige kjemikalier fra sine produkter. Nå er vi tilstede på forbrukerelektronikkens største årlige sammenkomst CeBIT for å se hvem som står for...

Bangladesh nekter å ta i mot SS Norway for skraping

Nyhet | 9 mars, 2006 på 0:00

Greenpeace, sammen med andre frivillige organisasjoner som arbeider mot uforsvarlig skipsopphugging, har oppnådd enda en seier i kampen mot at utrangerte skip med store mengder giftstoffer ombord blir sendt til hugging på strendene i fattige...

Skipsopphugging i Bangladesh.

Bilde | 9 mars, 2006 på 0:00

Skipsopphugging i Bangladesh.

Danske Sebastian

Bilde | 17 januar, 2006 på 0:00

Danske Sebastian, til venstre, var en av aktivistene som bordet Clemenceau og forskanset seg i masten i 2 døgn til tross for at franske militære gjennomførte flere mislykkede forsøk på å fjerne dem.

Egyptiske myndigheter avviser Clemenceau fra Suezkanalen

Publikasjon | 12 januar, 2006 på 0:00

Egyptiske myndigheter sendt en fax til Frankrikes forsvarsdepartement med krav om at eksporten må tilfredstille Baselkonvensjonens krav til gjensidig aksept av avfallseksporten mellom Frankrike og India.

"ASBESTOS CARRIER: STAY OUT OF INDIA"

Bilde | 12 januar, 2006 på 0:00

"ASBESTOS CARRIER: STAY OUT OF INDIA". - Aktivister fra Greenpeace banner okkuperer utrangert fransk hangarskip.

Greenpeaceaktivistene er på plass ombord

Bilde | 12 januar, 2006 på 0:00

Greenpeaceaktivistene er på plass ombord på Clemenceau

Utrangert fransk hangarskip på vei til opphugging i India

Nyhet | 6 januar, 2006 på 0:00

Indisk Høyesterett har i dag nedlagt midlertidig forbud mot at det utrangerte franske hangarskipet Clemenceau skal få entre indisk økonomisk sone. Endelig avgjørelse fra indisk rett er forventet innen 20. januar 2006.

71 - 80 av 130 resultater.

Emner