Guardian-kommentatoren George Montbiot slakter i dag Canada i sin faste kolonne den britiske storavisen.  Hovedpunktene er at landet har blitt en petrostat som saboterer de internasjonale klimaforhandlingene og bryter sine  egne klimaforpliktelser under Kyotoprotokollen. Grunnen er tjæresandindustrien i Alberta, der også Statoil er med.

The Guardian har også satt opp en egen klimaprofil på Canada som ett av 30 land å følge særlig med på under Københavnmøtet. Heller ikke denne levner Canada særlig ære.

Greenpeace mener det er på høy tid at sannheten om Canada kommer for en dag, og at regjeringen trekker statseide Statoil ut av den skitne tjæresandindustrien.