Den uavhengige inspektørrapporten som dokumenterer utstrakt skadeskyting og total mangel på respekt for reglene om human avlivning av sel om bord på selfangeren Kvitungen våren 2009 kan sette kroken på døra for norsk selfangst for godt.

Det er positivt at Fiskeridirektoratet har reagert skarpt med både politianmeldelse , varsel om inndragning og mulig tap av konsesjon.

Uansett hva man mener om Norges begrensete selfangst, som subsidieres med mer enn 80 prosent, er øvelseskyting med automatvåpen mot selunger på isen ikke en fangstnasjon verdig.

Truls Gulowsen