Barcelona; 3.november 2009: De afrikanske landene har nettopp avsluttet pressekonferanse under FNs siste klimamøte før København. I pressekonferansen krevde Algerie, Lesotho, Gambia og Kenya på vegne av Afrika-gruppen og de minst utviklete landene stans i klimaforhandlingene inntil industrilandene har forpliktet seg til minst 40% kutt fra 1990-nivå innen 2020.

Greenpeace ønsker den tøffe tonen fra utviklingslandene og Afrika velkommen, og tror de tydelige kravene kan bidra til å minne deltakerne på at det haster å finne konkrete løsninger. Mange virker å tro at klimaforhandlingene kun er et prateshow.

Særlig er det et problem at USA fortsatt er fullstendig fraværende i både klimaforhandlingene, gjennom nasjonale målsettinger og manglende finansiering. Det er på høy tid at utviklingslandene benytter sin rett til å påpeke problemet. Mens Kongressen diskuterer hvilke subsidier de skal gi fossilindustrien, snakker Afrika om overlevelse. Obama kan ikke fortsette å gjemme seg bak Kongressen. Han både kan og må sette ambisiøse vitenskapelig baserte klimamål nå.

Barack Obama kommer til Oslo for å motta Nobels fredspris, men har ennå ikke annonsert om han vil delta på klimatoppmøtet i København som starter samme uke. Heller ikke EU har klart å samle seg om nødvendig finansiering eller store nok kutt.

Greenpeace og verdens klima krever at verdens ledere blir enige om en ny global klimaavtale i København i desember. Avtalen må være rettferdig, juridisk bindende og ambisiøs nok til at klimagassutslippene kan nå toppen allerede innen 2015 og skape millioner av grønne jobber.

• Rike land må redusere sine utslipp med minst 40 prosent innen 2020, og ta minst tre firedeler nasjonalt. Dette vil kreve energisparing, ny teknologi og nye grønne jobber.
• Rike land må overføre minst 110 milliarder Euro til de fattige årlig for å redusere CO2-utslipp, benytte ny teknologi, tilpasse seg klimaendringene og stanse tapet av regnskog
• Avskogingen må stanses innen 2020

Les Greenpeace analyse av Obamas klimapolitikk