Vår stein-aksjon fra Syltrevet ved Tyskland i 2008 endte i retten. Og tapte. Det er opprørende. Her er det ikke bare Greenpeace som har tapt, men også havet. Rettsaken understreker hva som er fundamentalt galt i europeisk havmiljøforvaltning.

Da vi senket de 320 steinblokkene fra Larvik og andre steder ned på havbunnen omkring Syltrevet, var det det for å beskytte området mot skadelig bunntråling og grusuttak. Området var allerede en havpark utpekt av den tyske regjeringen på vegne av EU som et særlig sårbart og bevaringsverdig område. Syltrevet var bare, akkurat som andre havparker i EU-farvann, bare beskyttet på papiret. Natura 2000-områdene som havparkene kalles, er slett ikke beskyttet i virkeligheden med dagens utilstrekkelige lovverk. Og det er det retten i Tyskland nå har slått fast i sin dom.

Et firma som tidligere har utvunnet sand og grus fra området, gikk rettens vei for at kreve erstatning fordi Greenpeace med vår stein-beskyttelse av det verneverdige revet har bremset deres ødeleggende virksomhet. Verken bunntråling, oljeutvinning eller sand- og grusutvinning i et verneområde ville jo aldri vært tillatt på land. Jeg er stolt av at vi har stoppet det. Men det er den lokale tyske domstol altså ikke. Den slo fast at det var fullt lovlig at firmaet vil fjerne den samme havbunn som havparken er etablert for å beskytte.

Vi har naturligvis anket dommen, men vi er ikke optimistiske. Og det skyldes at retten peker nettopp på det store hullet i havmiljøbeskyttelsen som Greenpeace kjemper for å tette. Vi må derfor kjempe videre, ikke bare for å gi de enkelte verneområdene reell beskyttelse, men også for å endre lovene som tillater ødeleggelse av havsnatur andre lover skal beskytte. Det tyske domstolen har nå pålagt oss å betale erstatning til et selskap som arbeider for det motsatte.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Ul5ThZHQGs0

Denne filmen fra aksjonen i 2008. Sommeren 2009 plasserte vi også steinblokker i et svensk verneområde i Kattegat - hittil uten andre konsekvenser enn at verneverdiene er bevart. Vi håper på rettslig vern av verneområder også til havs. Steinblokker sikrer ikke mot alle trusler, koster penger og burde ikke være nødvendig.