Statoil blant historiens største klimaverstinger

Nyhet - 21 november, 2013
En ny rapport har tatt for seg historiens 90 største karbonprodusenter, og kartlagt hvor stor skyld de har i klimaendringene. Statoil er et av selskapene på lista.

Bildet er fra et oppgraderingsannlegg i Canada, som tar i mot tjæresand som Statoil utvinner.

De fem oljeselskapene Shell, BP, ExxonMobil, Chevron og ConocoPhilips står alene for 1/8 av verdens historiske klimagassutslipp så langt tilbake det finnes tall for. Norske Statoil står som nummer 34 på lista over historiens 90 største klimaverstinger, og plasserer dermed et tydelig ansvar for klimaproblemet hos Norge.

- At Statoil er med på lista viser at lille Norge har et tydelig ansvar for klimaproblemet vi står overfor. Vi har et ansvar for å bidra til løsningen, og viktige tiltak er å trekke oljefondet ut av klimaverstingene, og trekke Statoil ut av de mest risikable prosjektene, som tjæresand i Canada og oljeboring i isfylte Arktis, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Det er forskeren Richard Heede fra det uavhengige instituttet Climate Accountability Institute som har tatt for seg historiens 90 største klimaverstinger, for å plassere hovedansvaret for klimaproblemet der størstedelen av utslippene kommer fra. Funnene publiseres i fagtidsskriftet Climatic Change.

- Vi vet at størstedelen av de gjenværende fossile ressursene vi har funnet må bli liggende, da er det åpenbart at disse selskapene, som er de største bidragsyterne til klimaproblemet, skrinlegger sine framtidige forurensningsprosjekter og tar sin del av ansvaret for at kullet, oljen og gassen bli liggende, sier Truls Gulowsen.

Blant de andre verstingselskapene på lista er Shell og den russiske oljegiganten Gazprom, som i likhet med Statoil planlegger oljeboring i det isfylte Arktis. Gazprom er selskapet Greenpeace demonstrerte mot i Arktis da de 30 ble arrestert av russisk kystvakt og sendt til russisk fengsel. De 30 risikerer fortsatt mange år i russisk fengsel, mens de virkelige Arktis-skurkene fortsetter å planlegge oljeboringen. Krev at de absurde anklagene mot de 30 Arktis-heltene droppes nå, og at Arktis-skurkene må stå til ansvar.