22 år siden Tsjernobyl-ulykken

Nyhet - 28 april, 2008
Natt til 26. april 1986 skjedde historiens største atomulykke. En atomreaktor ved atomkraftverket i Tsjernobyl eksploderte og spredte radioaktive utslipp hundre ganger større enn bombene over Hiroshima og Nagasaki.

Gomel, Hviterussland Alexandra Prokopenko, 9 år, med sin pappa Vitaly.

I dag er Tsjernobyl-anlegget stengt, men flere gamle reaktorer av samme type er fortsatt i drift. De eldste reaktorene ved Kola og Leningrad i Russland, har nådd den estimerte levetiden på 30 år. Reaktorene tilfredsstiller ikke vestlige sikkerhetsstandarder, og blir regnet som farlige, høyrisiko-reaktorer. Allikevel legges de ikke ned.

Norge bidrar til å forlenge levetiden til gamle usikre reaktorer. Til tross for at Norge har sagt nei til atomkraft siden 1970-tallet, har vi brukt nesten to milliarder kroner på atomforskning, over 325 millioner mer enn det som brukes på forskning på fornybare energikilder. Her utvikles systemer som har gjort det mulig å forlenge levetiden til blant annet kjernekraftverkene ved Kola og Leningrad.

Høsten 2008 bestemmer Halden-reaktorens fremtid. Norges miljøvernsorganisasjoner krever at den snart 50 år gamle reaktoren ikke får tillatelse til å drive i ti nye år, men legges ned.

22 år etter Tsjernobyl-ulykken er deler av Norge fortsatt radioaktivt. Norge må bidra til å legge ned gamle, farlige reaktorer, ikke holde dem i gang.

Bilder fra Mayak, Russland 

Emner