Arla har sluttet å kjøpe skitten palmeolje! Nå er det opp til palmeoljeindustrien å legge avskogingen bak seg.

Pygme elefant 

Dette har vært en bra uke for regskogen! Etter flere måneders forhandlinger, har meierigiganten Arla bestemt seg for at de skal slutte å kjøpe palmeolje fra selskaper som hugger ned regnskogen.

Arla skal også sørge for at selskapets leverandører fra og med 2017 kan garantere for at ingen palmeolje er produsert på myrområder og regnskoger. Dette går også hånd i hånd med at de skal respektere urbefolkningens og lokalinnbyggernes rettigheter.

Produskjon av palmeolje står alene for den største delen av avskoging i Indonesia. I visse deler av landet, har så mye som tre fjerdedeler av den regnskogen som høstes, blitt ødelagt for å gi plass til palmeoljeplantasjer. Dette utgjør en stor fare for utrydningstruede dyrearter som Sumatratigeren, orangutangen og trekenguruen.

Det må settes en stopper for denne hensynsløse avskogingen!

I fjor lanserte vi vår kampanje for å rydde opp i palmeoljeindustrien. Som en del av denne kampanjen, har vi avslørt koblinger mellom store, velkjente selskaper i Norge og den avskogingen som rammer den indonesiske regnskogen, og av tvilsomme palmeoljeforetak. Vi utfordret selskaper som tar i bruk palmeolje til å kreve en forbedring hos leverandørene sine, og at de slutter å kjøpe skitten palmeolje.

Ikke lenge etter innrømte verdens største leverandør og produsent av palmeolje, Wilmar International, at de skal slutte å produsere og selge palmeolje som kommer fra regnskog og myrområder. Dette har store ringvirkninger, og gir helt nye forutsetninger for hele bransjen som sådan.

Fantastiske ting har begynt å skje! Uke etter uke har det kommet nye retninglinjer. Selskaper som Orkla (som blant annet eier Nidar og Sætre kjeks), L’Oreal, Colgate Palmolive, Johnson & Johnson, Kellogg’s og Mars har alle lovt å bryte sine tilknytninger til avskoging. Dette skjer bare noen få måneder etter forhandlinger med Greenpeace, og etter press fra offentligheten.

Procter & Gamble (Head & Shoulders) og Cloetta (eierne av Godt og blandet, Center) derimot, strittet imot, og derfor bestemte vi oss i mars for å legge ytterligere press på dem.  Procter & Gamble fikk besøk av våre klatrere, og Cloetta av aktivister som hilste på deres fabrikkansatte og var ved hovedkontoret deres. Dette førte til at mange protesterte og skrev under på opprop i gatene, og flere hundretalls mennesker krevde en bedring. Med ryggen opp mot veggen gav både Procter & Gamble og Cloetta til slutt opp, og lovet å slutte å kjøpe palmeolje.

Nå i sommer ble akkurat det vi trodde var umulig, mulig! Etter flere måneder med  intensive forhandlinger, gikk den nordiske palmeoljegiganten AAK med på våre krav om å lage en policy som setter en stopper for avskogingen.

Findus var nestemann ut, og i juni tilkjennegav de en ny rolle for palmeolje med mål om å stanse linkene til avskoging. Freia, som kom litt på etterskudd, lanserte også oppdaterte retningslinjer for bruk av palmeolje.

Nå er det opp til palmeoljeindustrien å ta ansvar. Palmeolje kan produseres uten å ødelegge regnskogen. For at dette skal skje, så må bransjen endre sin innstilling og arbeidsmetoder.

De finnes fortsatt de som henger etter, som blant annet COOP, ICA, Mat og Drikke, og Pepsi. Tiden vil vise om også de er villige til å ta ansvar for sine handlinger. Vi kommer uansett til å holde et øye med utviklingen, og med din støttte få dem til å endre sin oppførsel.

Fortsett å støtte revolusjoneringen av palmeoljeindustrien!

Skriv under for å kreve at dine produkter er regnskogsvennlige