”Brundtland 2”: Omstilling av den globale økonomien nødvendig

Et høynivåpanel i regi av FN, med Gro Harlem Brundtland som en av de 22 medlemmene, presenterte i dag sin oppdaterte versjon av ”En Felles Framtid”, rapporten som i 1992 introduserte bærekraftbegrepet. 

Årets rapport, 20 år etter og timer i forkant av kommende Miljøtoppmøte Rio+20 i Brasil til sommeren, har fått tittelen ”Resilient Planet, Resilient People, a Future Worth Choosing” og inneholder 56 anbefalinger for en mer bærekraftig framtid. 

Den mest konkrete anbefalingen er at subsidiering av fossil energi må stanses. For Norge gjelder dette blant annet de lite omtalte letesubsidiene, der oljeselskaper får tilbakebetalt 78% av letekostnadene på norsk sokkel. Den omstridte ordningen gir små oljeselskaper over 10 milliarder statskroner i året http://www.offshore.no/sak/-_Letefradraget_for_mye_hummer_og_kanari 

FN-rapporten viser at det fortsatt finnes muligheter, men konkluderer blant annet med at ”full omstilling av den globale økonomien er nødvendig for å oppnå global bærekraft. Flikking på kantene vil ikke gjøre jobben”. Vi er redd panelet har rett, og oppfordrer Stoltenberg og hans kolleger til å ta budskapet på alvor og vise det lederskapet som er nødvendig, både hjemme og ute.

I tillegg til utfasing av fossilsubsidier oppforder Greenpeace verdens ledere til å stanse avskogingen, beskytte havet og virkeliggjøre den fornybare energirevolusjonen man har snakket om så lenge. Havstormakten Norge er tungt inne i arbeidet med skogvern (REDD) og energi (Energi-pluss-satsingen, hva skjer der egentlig?), men har hittil ikke inntatt en like sentral rolle for bedre beskyttelse av verdenshavenes fisk og biologiske mangfold fram mot Rio-toppmøtet.

FN-rapporten finnes her http://www.un.org/gsp/report

Greenpeace oppsummering av forventninger til Rio + 20 kan leses her