Dere gjorde det igjen! Findus gir etter og lover å slutte å handle med skitten palmeolje!

De siste seks månedene har nesten 800 000 forbrukere krevd at selskaper skal bryte koblingen mellom egne produkter og skogsødeleggelser.

Den gode nyheten er at med deres hjelp, kan vi oppnå virkelige endringer hos mange store selskap.

Findus har bundet seg til et nytt regelverk (engelsk), som lover at selskapet skal slutte å selge «skitten palmeolje», gjennom å sørge for at ingen palmeolje er koblet til regnskogødeleggelser, at de kan vise til nøyaktig hvor palmeoljen de bruker kommer fra, samt vise respekt for urbefolkning og andre lokalsamfunns rettigheter.

Dette er mye bedre enn tidligere, hvor de har stolt blindt på et sertifiseringssystem som har vist seg å være lite effektiv når det kommer til å stoppe regnskogødeleggelser.

De skadene som skitten palmeolje forårsaker er enorme. Rasering for å gi plass til palmeoljeplantasjer truer uvurderlige skogsområder og arter, som den sjeldne sumatratigeren og det enda sjeldnere sumatraneshornet.

Den gode nyheten er at all oppmerksomheten har fått flere selskap til å reagere. Findus slutter seg til Nestlé, L’Oreal, Colgate-Palmolive, Mars, Kelloggs, Freia, Nidar og mange flere. Så sent som i forrige uke ga AarhusKarlshamn, Norges og Nordens største palmeoljeleverandør, etter for kundenes press.

Men, uansett hvor oppmuntrende denne nyheten er, er det naturligvis jobb igjen å gjøre. Findus må sørge for at dette regelverket blir gjeldende for hele Findus, samt at de må offentliggjøre konkrete resultater for gjennomføringen. Flere selskap bør følge i de tidligere nevnte selskapers spor, som Pepsi og dagligvarekjedene Coop og ICA.

Greenpeace kommer til å overvåke selskapene og deres leverandører nøye. Men, vi greier det ikke uten deg! Gjennom å stille deg sammen med oss, er du med på å forandre hele palmeoljeindustrien fra øverst til nederst.