Ødelagt skog

Nye kart viser at Indonesia har fjernet ytterligere 3.6 millioner hektar verneverdig skog og myrlandskap fra det toårige hogstmoratoriet som var avtalt med Norge. Det reviderte kartet ble presentert i desember, bare et halvt år etter at moratoriet ble lansert. Revisjonen representerer en ytterligere svekkelse av et allerede svært svakt moratorium, og er et nytt brudd på regnskogsavtalen mellom Norge og Indonesia.

Avtalen om et toårig hogstmoratorium var en sentral del av skogavtalen mellom Norge og Indonesia, og ble etablert for å gi Indonesia tid til å redusere hogsten mens landet utviklet en bedre oversikt over lovlige og ulovlige hogst- og plantasjekonsesjoner og verneverdige områder, sammen med tiltak for å stramme inn på ødeleggelsene.

Moratoriet er nå nesten uten verdi. Den ensidige revisjonen viser igjen hvor stor makt den indonesiske skogs- og palmeoljeindustrien har. Greenpeace mener Norge må være mye tøffere for å sikre at ikke hele regnskogsinitiativet blir overkjørt av den indonesiske industrien.

Da moratoriet ble annonsert i sommer var det allerede svært utvannet og inkluderte bare 13.7 millioner hektar skog, i tillegg til de områdene som allerede var vernet. Nå er dette arealet redusert med ytterligere 3.6 millioner hektar, etter at man oppdaget at det allerede var gitt konsesjoner innenfor moratorieområdet, mesteparten til palmeoljeplantasjer 

Et utsnitt av moratorieområder før og etter justering. Det første kartutsnittet er fra mai 2011 og det neste er fra november 2011.
Moratoriefelt fra mai 2011

Moriatoriefelt november 2011

 

Dagens moratorium er langt fra tilstrekkelig til å verne den skogen Indonesia selv har sagt de vil verne (redusere utslippene med 26-41% innen 2030), og tilfredsstiller ikke kravene i Indonesias skogavtale med Norge.  I utgangspunktet skulle avtalen gjelde all skog, men dette ble først redusert til ”primærskog” og myrskog (viktig ettersom den lagrer svært mye karbon), og etter dette også kun til områder der det ikke allerede var gitt konsesjon.

Den varslete gjennomgangen av illegale hogstkonsesjoner, som kunne bidratt til å balansere revisjonen, er ennå ikke gjennomført. Samtidig viser nye satellitt-undersøkelser foretatt av Greenpeace og internasjonale partnere at mere enn 100 avskogningstilfeller innenfor moratoriets grenser har blitt hugget ulovlig i løpet av de siste månedene.

Det er derfor dessverre svært mye som tyder på at Indonesias mektige skoglobby er i ferd med å vinne kampen om framtiden for Indonesias regnskog. Penger fra Norge og hyggelige samtaler er ikke nok. Når motkreftene mobiliserer må også de som vil beskytte skogen bruke makt og skaffe seg allierte. Hva vil Norge gjøre? Stanse utbetalingene? Slutte å skryte uhemmet av Indonesias samarbeid? Selge Oljefondets andeler i Indonesias tømmer- og palmeoljeindustri, inkludert APP, om de ikke spiller med? Noe må hvertfall gjøres om regnskogen skal reddes.

Les mer om skogavtalen med Indonesia.