Dilma torde ikke si nei

Krise for Amazonas regnskog

Nyhet - 25 mai, 2012
Brasils president Dilma Rousseff signerte fredag en ny lov om avskoging i Amazonas. Dilmas nye skoglov åpner enorme områder i Amazonas regnskog for skogødeleggelser.

Nermere 80% av avskogingen i Amazonas kommer fra storfe-rancher.

Dilma prøvde fredag å skape en illusjon om at hun la ned veto mot de verste delene av den nye skogloven. Dessverre viser en grundigere gjennomgang av vedtaket at hun ikke har tatt noen reelle grep for å forbedre beskyttelsen av Amazonas, og mange av de som har bøter fra tidligere skogødeleggelser slipper unna. Dette er siste stikk i siden for Amazonas fra en regjering som systematisk plukker Brasils miljøtiltak fra hverandre.

- Vi er svært skuffet over at Dilma Rousseff lot agrobusiness sine interesser veie tyngre enn ansvaret for en av de siste delene av verdens regnskoger, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Greenpeace krever at Dilma setter i gang nye kreative tiltak for å stoppe avskogingen nå som skogloven ikke lenger vil gi nødvendig beskyttelse.

Les mer her.

Bakgrunn

Brasil har i mange år vært et land som har vist betydelig framgang i arbeidet med å bremse tapet av regnskog, samtidig som de har klart å nå andre sentrale utviklingsmål.

Under klimamøtet i København lovte daværende president Lula og hans daværende rådgiver Dilma Rousseff å redusere avskogingen i Amazonas med 80% innen 2020. De har vær på god vei. Året 2011 markerte historisk lavnivå i tapet av regnskog Brasil. Dette er viktig, ettersom regnskogen inneholder enorme mengder biologisk mangfold som ikke finnes andre steder, og fordi den holder på store mengder karbon.

Blant de mange tiltakene for å redde regnskogen, inkludert de norske skogmilliardene, er det liten tvil om at Brasils egen skoglov har vært det aller viktigste virkemiddelet – særlig i de periodene lovens bestemmelser også har blitt håndhevet.

I en årrekke har loven vært under press fra den mektige skog- og landbrukslobbyen i Brasil, som har sett den som en barriere mot fortsatt utvikling. Lobbyarbeidet vant en stor seier da den reviderte skogloven gikk gjennom i Parlamentet i mars: på nesten alle punkter ble miljøhensynene i den game loven overkjørt, og enorme nye regnskogsarealer vil nå kunne bli gjort tilgjengelige for hogst.

Dette er grunnen til at verdens miljøvernere og en rekke andre har bedt Brasils President Dilma om å nedlegge veto mot den nye loven. Mer enn 2 millioner mennesker har signert oppropet som ble koordinert av Avaaz i løpet av de siste dagene. I Brasil er det opprørsstemning, og mange frykter meg god grunn for Brasils troverdighet som vertskap for Riotoppmøtet i juni om skogloven ikke blir stoppet.

Emner