Ny gruvesatsning truer norske laksefjorder

Nyhet - 1 november, 2011
I dag deltar næringsminister Trond Giske på et stort gruveseminar i regi av NHO og LO. Invitasjonen lokker med at det finnes mineralverdier for 1500 milliarder kroner i norske fjell. Men bransjen setter som premiss at avfallet kan deponeres i norske fjorder.

Samtidig er det fare for at gruvesatsingen kommer med en miljøfarlig bismak. Gruvenæringen er krystallklar på at de må få lov til å dumpe gruveavfallet på bunnen av norske fjorder om det skal bli lønnsomt nok å gjenåpne norske gruver. Gruveavfallet inneholder ofte store mengder farlige kjemikalier og tungmetaller, i tillegg til at det finmalte steinstøvet vil kvele bunnlivet, som Havforskningsinstituttet påpeker på sine temasider.

Fire norske gruver dumper allerede avfallet sitt i nærmeste fjord. Flere nye søknader ligger på bordet, blant annet i Repparfjorden og Førdefjorden. Det er stor fare for at disse søknadene skaper en miljøfarlig presedens for en ny norsk gruvesatsing der fjordene systematisk ofres for gruveindustriens kortsiktige økonomiske vinning.

Gruveavfall har ingenting i sjøen å gjøre. Derfor er sjødumping av gruveavfall forbudt i de fleste land. Det bør det også være i Norge. Les gjerne vår nye rapport om saken.

Truls Gulowsen, Greenpeace, 90107904


Les mer: 

Les Greenpeacerapporten ”Det norske gruveeventyret – og møtet med maritim natur”. Rapporten gir en oversikt over sjødeponiproblematikken, gruveindustriens krav og går gjennom situasjonen knyttet til utslipp og søknader til Bøkfjorden, Repparfjord og Førdefjorden.

Dagens Næringsliv om gruveproblemer

Rapporten ”Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene”

Havforskningsinstituttets temaside om gruveavfall og fjorddumping

Naturvernforbundet om sjødeponi for gruveavfall

Emner