Seier! Kriminelt å eksportere farlig avfall

Nyhet - 4 september, 2012
Klima- og Forurensingsdirektoratet går endelig inn for at det skal bli strengere straffer for å sende eller prøve å sende farlig avfall, som elsøppel, ut av landet.

A scientist is pictured dismantling an enormous cooling fan from the Playstation 3.

(Fengselsstraff for giftig el-export). Strengere straffer for slik miljøkriminalitet er nødvendig og noe både Greenpeace og Økokrim har anbefalt flere ganger.

4. september 2012 Hvilke selskap kommer først i mål med grønn elektronikk?

Greenpeace gjennomfører jevnlig tester på forbrukerelektronikk etter giftige og miljøskadelige komponenter.

 
Greenpeace har flere ganger dokumentert av elsøppel fra både Norge og andre land ender opp som store miljøproblemer i utlandet, stikk i strid med lovverket. En kartlegging fra 2008 anslo at over 6 millioner tonn elavfall forsvinner ut av de europeiske håndteringssystemene.

Greenpeace krever vanntette håndteringssystemer, strengere straffer og at IT-industrien systematisk bytter ut miljøgiftene med mer miljøvennlige komponenter  – samtidig som de også må kutte energiforbruket og ta ansvar for energiproduksjonen

Ved å heve strafferammen oppnår man samtidig at foreldelsesfristen blir lengre og at politiet får rett til ransaking ved etterforskningen, noe de ikke har hatt i dag. Den altfor lave strafferammen har dermed både forhindret etterforskning av sakene og bidratt til å gjøre ulovlighetene ”mindre skremmende”.

Vi har også grunn til å tro at de lave strafferammene for miljøkriminalitet bidrar til at miljøsakene blir lavere prioritert internt i politiet enn de ellers ville blitt. Dersom Justisdepartementet handler raskt og gjør som Klif ber om, blir det nå raskt slutt på dette. Bra!

Les mer om Elsøppel hos KLIF.