Hjelpeløst klimaforlik

Nyhet - 17 januar, 2008
Dette svake forliket er et godt utgangspunkt for partier som vil forberede seg for klimavalget 2009, sier Greenpeace- leder Truls Gulowsen.

Hvalross på isflak, Chukchi Sea, Alaska.

- Det er bra at regjeringen og Arbeiderpartiet har blitt tvunget til en sterkere klimapolitikk, men dette er langtfra nok. Om politikerne mener alvor med at Norge skal være et klima- foregangsland, må arbeidet med neste forlik begynne allerede i dag, sier Gulowsen.

Greenpeace er bekymret over at Arbeiderpartiet og oljelobbyen til har fått blokkere mulighetene til en offensiv norsk klimapolitikk.

Bortsett fra regnskogsmilliardene, mener Greenpeace det mest positive i forliket er at tiltak og resultater i klimapolitikken skal evalueres årlig. Dette vil gi grunnlag for å styrke virkemiddelbruken over tid og kan forhindre at forliket blir en sovepute.

Opposisjonen foreslo at Norge skulle bli ”klimanøytralt” innen 2020, mens regjeringens forslag var å utsette dette til 2050. I forliket har man landet på 2030. Norge kan kjøpe klimanøytralitet allerede fra neste år om man mener alvor.

- Verken regjeringen eller opposisjonen har vært villig til å begrense olje- og gassutvinningen eller bruke Oljefondet i klimapolitikken. Greenpeace er skuffet over denne misbrukte muligheten, som nok en gang understreker at klimahensyn stiller langt bak i køen når de store beslutningene skal tas i oljelandet Norge, sier Gulowsen.


Les opposisjonspartienes opprinnelige forslag til 61 punkters Klimaforlik fra november

Les Regjeringens opprinnelige Klimamelding og Stortingets behandling så langt

Les Greenpeace sine innspill til Stortinget om klimapolitikken

Les regjeringens presentasjon av forliket

Les forliket

Kontakt:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace, tel. 9010 7904
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 4829 7274