Kvikksølv er en farlig miljøgift som lagres i nær

Side - 29 april, 2004
Kvikksølvforbindelser er svært giftige for mange vannlevende organismer og for pattedyr.
Kvikksølvforbindelser gir mange organismer kroniske giftvirkninger, selv i meget små konsentrasjoner.

Kvikksølv kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Kvikksølv bioakkumuleres i fisk og pattedyr, først og fremst i nyrene, og for metylkvikksølv spesielt - i hjernen. Metylkvikksølv kan gi fosterskader. Kvikksølv kan også føre til kontaktallergi. Kvikksølv har evne til å oppkonsentreres i næringskjeden og har lang biologisk halveringstid.

I november 2002 vedtok EU et direktiv som forbyr bruken av blant annet kvikksølv i nytt elektrisk og elektronisk utstyr fra 1. juli 2006. Norge har forbudt kvikksølv i termometre og innført sterke restriksjoner på annen bruk.

I Norge er det gitt kostholdsråd for blant annet gjedde, abbor og hvalkjøtt (for gravide) på grunn av kvikksølv.

Den mest kjente kvikksølvsaken internasjonalt er "Minamata-saken" i Japan. Store mengder metallisk kvikksølv ble dumpet i en bukt i perioden 1953-60, og medførte omfattende forgiftninger av befolkningen i området, med hjerne- og fosterskader.

Les mer om kvikksølv:

Miljøverndepartentet:
http://www.mistin.dep.no/templates/PageWithRightListing2867.asp

Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/02/04/360570.html

Bellona:
http://www.bellona.no/no/industri_og_avfall/miljoegifter/12794.html

UNEP-rapport:
http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/Final%20Assessment%20report.htm