Sterk motstand mot tjæresand på Statoils generalforsamling

Nyhet - 19 mai, 2010
- Den sterke motstanden mot tjæresand på Statoils generalforsamling viser at stadig flere får øynene opp for hvilken miljøkatastrofe tjæresandutvinningen er. Det er bare et spørsmål om tid før Statoil vil måtte trekke seg ut av dette skitne industrieventyret, sier WWFs Nina Jensen og Greenpeace’ Truls Gulowsen etter dagens generalforsamling i Statoil.

Greenpeace-aktivister uddeler informationsmateriale til Statoils aktionærmøde i Stavanger. Greenpeace og WWF har fremsagt et forslag om, at Statoil skal trække sig ud af virksomhedens tjæresandsaktiviteter i Canada.

Truls Gulowsen fra Greenpeace, Nina Jensen fra WWF og Francois Paulette talsperson og tidligere høvding fra Denne Nation i Alberta.

Greenpeace og WWF oppnådde ti ganger større støtte fra aksjonærene enn ved tilsvarende forslag i fjor. Dette viser at økt kunnskap om tjæresand skaper økt motstand.

I dagene forut for generalforsamlingen har stadig flere uttrykt sin motstand mot Statoils tjæresandvirksomhet. Blant de mange som har bedt generalforsamlingen trekke Statoil ut, finnes alt fra facebook-aktivister til norske politikere og organisasjoner, fagfolk på jus og finans, samt den amerikanske klimaprofessoren James Hansen.

Som ventet fikk de to organisasjonene likevel ikke flertall for sitt forslag om å trekke Statoil ut av tjæresand. En rekke større profesjonelle investorer stemte for forslaget, men staten, som eier to av tre aksjer, stemte mot under begrunnelse av at dette er et spørsmål for Styret, ikke for eierne.

Statoil ikke bedre enn andre

- Denne saken blir avgjort den dagen norske politikere viser at de er klare til å ta ansvar for det Statoil gjør. Det ansvaret kan de i lengden ikke slippe unna. De kan ikke lenger lulle seg inn i den tro at alt Statoil gjør automatisk er bedre enn det andre selskaper driver med. Det er ingenting nytt, bedre eller annerledes ved Statoils utvinningsmetoder for tjæresand. Den er like giftig, forurensende, klimaskadelig og ødeleggende for miljøet og Canadas urfolk som enhver annen tjæresandoperasjon. Å hevde noe annet er usant, sier Truls Gulowsen.

Motstanden fortsetter

Både WWF og Greenpeace lover fortsatt motstand mot Statoils tjæresandvirksomhet.- Det finnes knapt argumenter for å fortsette denne virksomheten. Statoils satsing er et uttrykk for at oljebransjen er blitt desperat i jakten på de siste oljedråpene i verden. I tillegg til de miljømessige og sosiale skadevirkningene, ser vi nå at stadig flere vurderer tjæresand som en risikabel investering også rent finansielt. Senest denne uken gikk de anerkjente finansanalytikerne i RiskMetrics ut og sa at de økonomiske og økologiske konsekvensene ved tjæresand er større enn de BP nå opplever i Mexico-gulfen, bare i sakte film, sier Nina Jensen.

Urfolk lover motstand

Den kanadiske urfolksrepresentanten Francois Paulette ga generalforsamlingen et sterkt vitnesbyrd om hvordan tjæresandvirksomheten påvirker menneskene som lever i det berørte området.

- Denne saken handler om vårt folks levemåte og vår framtid. Vi kommer til å fortsette kampen mot tjæresandutvinningen, også i vårt lands rettssaler, sier Francois Paulette.

Mer motstand mot tjæresand

Også andre oljeselskaper opplever motstand mot deres tjæresandvirksomhet denne våren. På generalforsamlingene til Shell og BP fikk skeptiske tjæresandforslag stor oppslutning. Neste selskap ut er ExxonMobil.

Kontakt for mer informasjon:

  • Truls Gulowsen, Greenpeace, +47 9010 7904
  • Nina Jensen, WWF, +47 9916 9694