Sterk advarsel om økonomisk risiko i tjæresand

Nyhet - 17 mai, 2010
Det anerkjente amerikanske investeringsselskapet Ceres har lansert en omfattende rapport om miljømessig og finansiell risiko ved tjæresandutvinning i Canada. Rapporten er nok en påminnelse om at deltakelse i verdens største planlagte miljøkatastrofe ikke trenger å være en klok investering, verken for Statoil eller andre selskaper.

En håndfull tjæresand.

- Tjæresandutvinningen bruker store mengder naturgass, som er det reneste fossile brenselet, for å gjøre den mest karbonintensive drivstoffressursen vi kjenner til et salgbart produkt. Investorer må stille spørsmål ved om dette er klok bruk av knappe ressurser, sier rapportforfatter Doug Cogan, som er direktør for rådgivingsselskapet RiskMetrics Group.

Rapporten framhever særlig økonomisk risiko knyttet til synkende profittmarginer, behov for høy, men ikke for høy oljepris, klimagassreguleringer, markedsadgang, transportproblemer, vannknapphet og økende land- og oppryddingskostnader.

- Vi erkjenner at oljeselskaper vil fortsette å investere i tjæresandutvinning, men det må ikke gjøres så blindt som i dag. Investorer bør ta betydelig høyde for klimareguleringer, vannknapphet, og oppryddingsarbeid, og at dette vil bli svært dyrt. Selskaper som er involvert i tjæresand må løse disse utfordringene i forkant, eller stanse prosjektene, sier Ceres-president Mindy Lubber i en kommentar til rapporten.

Statoils Generalforsamling 19. mai skal stemme over selskapets videre deltakelse i tjæresandindustrien.

Olje- og Energidepartementet, som forvalter Statens aksjemajoritet i selskapet, har uttalt at de mener slike satsinger er opp til Statoils styre å vurdere, ikke Generalforsamlingen.

Dette er en feilaktig tolkning av aksjeloven og Statens handlingsrom, påpekte selskapsrettsjuristen Dr. Juris Beate Sjåfjell.

Les mer