I 1971 la en liten gruppe canadiere ut fra Vancouver i en gammel fiskebåt. Deres mål var øya Amchitka utenfor kysten av Alaska, hvor USA skulle ha en prøvesprenging av atomvåpen.

Canadierne på båten ønsket ikke at dette skulle foregå i stillhet. Amchitka hadde et rikt dyreliv. Øya var hjemsted for en vernet havørnart og var det siste tilfluktstedet for 3000 truede sjøotere. Fordi øya ligger i en jordskjelvsone, fryktet aktivistene også at sprengningen ville forårsake et jordskjelv eller en tsunami. Aktivistene på båten var en del av komiteen “Don’t make a wave”.

Båten, som het Phyllis Cormack, ble stoppet før den kom til Amchitka. USA sprengte bomben, men protestene var hørt. Prøvesprengningene på Amchitka ble stoppet det samme året, og øya gjort om til et fuglereservat.

På turen ble båten omdøpt til Greenpeace, og samme år ble organisasjonen stiftet.

I dag er Greenpeace en internasjonal organisasjon. Vi har hovedkvarter i Amsterdam, 2.8 millioner medlemmer verden over og kontorer i 40 land.

Greenpeace i Norge ble stiftet i 1988.

Mer om vår historie på engelsk.

De nyeste oppdateringene

 

Hydrogen - Keiser uten klær?

Publikasjon | 13 oktober, 2004 på 0:00

Greenpeace kritiserer i denne høringsuttalelsen regjeringens 'Hydrogenutvalg' for et altfor ukritisk og optimistisk perspektiv på mulighetene til å benytte hydrogen som energibærer, særlig i transportsektoren. Utvalget får også kritikk for å ha...

Greenpeace gratulerer miljøvernaktivisten Wangari Maathai med Nobels fredspris

Nyhet | 8 oktober, 2004 på 0:00

Nobels fredspris gikk i år til den kenyanske miljøaktivisten Wangari Maathai, også kalt skogens dronning. Hun får prisen for sin innsats for å fremme en økologisk forsvarlig, sosial, økonomisk og kulturell utvikling i Kenya og Afrika. Den modige...

Radioaktiv fare på verdensturné

Nyhet | 8 oktober, 2004 på 0:00

Plutonium må behandles som kjernefysisk avfall. Det er ikke noe man skal handle med og transportere over halve kloden.

Radiaktiv fare på verdenturné

Bilde | 7 oktober, 2004 på 1:00

Radiaktiv fare på verdenturné

Turistjakt på sel feil svar på feil spørsmål

Nyhet | 6 oktober, 2004 på 0:00

Fiskeriminister Svein Ludvigsens ide om å invitere utenlandske turister til Norge for å skyte kystsel understreker nok en gang Ludvigsens mangel på dømmekraft.

Greenpeace

Bilde | 5 oktober, 2004 på 1:00

Greenpeace-aktivistene blokker veien i Cherbourg

Alle Greenpeace-aktivistene som blokkerte plutoniumstransporten er arrestert

Nyhet | 5 oktober, 2004 på 0:00

Kl. 13.30 i dag ble alle Greenpeace-aktivistene som blokkerte veien hvor 140 kg amerikansk våpengradert plutonium skal transporteres arrestert.

Miljøfarlig avfall til bunns i Tyrkia

Nyhet | 30 september, 2004 på 0:00

Det vietnamesisk-registrerte skipet MV Ulla lå for anker i Tyrkia i 4 år fullastet med miljøgifter. Skipet, med over 2000 tonn miljøavfall, sank for få dager siden utenfor Iskenderum Bay i sørøst-Tyrkia. Flyveasken i MV Ulla inneholdt store...

Svenske forbrukere tvinges til å betale for finsk atomkraft

Nyhet | 29 september, 2004 på 0:00

Den svenske regjeringen har i smug lurt unna en investering på 1,6 milliarder svenske kroner.

Et globalt nettverk av marine reservater

Bilde | 28 september, 2004 på 1:00

Et globalt nettverk av marine reservater er en måte å både bevare og øke det biologiske mangfold på. Forskning viser at marine reservater ikke bare beskytter de truede artene fra utrydding men også øker kvaliteten på de forskjellige artene og...

1411 - 1420 av 1760 resultater.