Sju miljøvernorganisasjoner slår seg sammen om to høringsuttalelser:

– Krever oljefrie nordområder

Pressemelding - 16 januar, 2013
Norges fremste miljøorganisasjoner slår seg sammen for å sikre oljefritt Jan Mayen og sørøstlige deler Barentshavet. – Vi krever at Olje- og energidepartementet følger tilrådningene til statens egne miljøfaglige etater, nemlig å unngå miljø- og klimaskadelig petroleumsaktivitet i de sårbare nordområdene, sier Ina Bjørnrå i Natur og Ungdom på vegne av høringspartnerne.

Sju norske miljøvernorganisasjoner har slått seg sammen rundt to høringsuttalelser for å verne Jan Mayen og sørøstlige deler av Barentshavet mot en stadig mer aggressiv oljeindustri. Organisasjonene mener det er på høy tid at norsk oljepolitikk henger sammen med klimapolitikken, og trekker frem av oljeindustrien allerede står for ¼ av landets utslipp.– Det er en rekke svært alvorlige miljø- og klimautfordringer knyttet til petroleumsvirksomhet i disse områdene. Grunnet umiddelbar nærhet til sjøis og snø krever vi null utslipp av sot i sårbare arktiske strøk, da dette forsterker klimaproblemet. Det finnes heller ingen effektiv teknologi for å fjerne oljesøl fra is. Dersom oljeindustrien ikke stoppes i Arktis vil de menneskeskapte klimaendringene forverres og vi risikerer ubotelig skade på sårbare naturressurser, sier Bjørnrå.

– Sterkt mangelfull utredning fra norske myndigheter

– Vår høringsuttalelse for Jan Mayen baserer seg på tilgjengelige opplysninger. Det er imidlertid store mangler i utredningen som foreligger, så det er meget vanskelig å vurdere den helhetlige miljørisikoen ved petroleumsaktivitet, sier Bjørnrå, som hadde
forventet et langt mer grundig forarbeid fra den rødgrønne regjeringen på dette i en så kontroversiell sak. Behovet for løsninger for å stoppe ukontrollerte utblåsninger er ifølge de sju organisasjonene ikke drøftet godt nok. – Dette er en stor svakhet i utredningene, som gjør det vanskelig å vurdere konsekvensene av aktiviteten. Det er spesielt problematisk siden man ikke har ventet på seismikkresultatene, og vet hvor eventuelle ressurser er lokalisert, sier Bjørnrå oppgitt.

– Nei til petroleumsvirksomhet også i Barentshavet sørøst

De sju organisasjonene leverte onsdag også inn en høringsuttalelse knyttet til Barentshavet sørøst. – I dag søker oljeindustrien å presse seg så langt nordover som overhodet mulig. De ønsker å bevege seg inn i en sårbar arktisk økologi, hvor tilstedeværelsen av spesialiserte arktiske arter øker sier Ina Bjørnrå.

Hun viser spesielt til at dette er sentrale oppvekstområder for ung torsk.

For mer informasjon, kontaktpersoner fra hver av de sju organisasjonene:

Natur og Ungdom: Sentralstyremedlem Ina Bjørnrå, telefon 905 78 129
Bellona: Fagrådgiver Sigurd Enge, telefon 970 87 533
Greenpeace: Leder, Truls Gulowsen, telefon 901 07 904
Naturvernforbundet: Leder, Lars Haltbrekken, telefon 916 12 191
WWF-Norge: Leder, Nina Jensen, telefon 991 69 694
SABIMA: Generalsekretær Christian Steel, telefon 93 44 50 82
Framtiden i våre hender: Marit Kristine Vea, telefon 977 23 431

Faktabakgrunn:
Disse sju organisasjonene har slått seg sammen om de to høringsuttalelsene: Natur og Ungdom, Bellona, Naturvernforbundet, WWF-Norge, Framtiden i våre hender, Greenpeace og SABIMA.

Faktabakgrunn Jan Mayen:
Jan Mayen er en vernet vulkansk øy i Arktis som ligger ca. 1000 kilometer fra norskekysten og 600 kilometer fra Island. Til sammenligning foregår det meste av aktiviteten på norsk sokkel i dag innenfor en avstand på 200 kilometer fra land.

Les hele høringsuttalelsen på Konsekvensutredningen for havområdene ved Jan Mayen her. Les hele høringsuttalelsen på Konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst her.